شرح خبر

دولت‌ چقدر از محل ثروت افراد مالیات گرفته است؟

چهارشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

بررسی ها نشان می دهد مالیات دریافتی از این محل در یک دهه گذشته افزایشی بیش از 440 درصد را تجربه کرده است . به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبر آنلاین، در حالی که مالیات دریافتی از ثروت در سال 1384 برابر با 431 میلیارد و 660 میلیون تومان بود که در یازده ماه سال گذشته درآمد دولت از این محل به بیش از 2 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ثروت در ادبیات مالیاتی معنایی متفاوت از برداشت عمومی جامعه دارد .مالیات بر ثروت 5 سرفصل مالیات بر نقل و انتقال املاک، سهام، سرقفلی ، ارث و حق تمبر و اوراق بهادار را تشکیل می دهد .به این ترتیب هر چه بازار رونق بیشتری داشته باشد، حجم مالیات دریافتی از محل ثروت افزایش می یابد این در حالی است که اقتصاد ایران چند سالی است در رکودی سخت و سنگین به سر می برد و با ظهور علائم رونق می توان به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از این محل امیدوار بود .امارهای ارائه شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد حجم مالیات پرداختی از محل ثروت در یک دهه گذشته رو به صعود بوده است . بیشترین رشد مالیات پرداختی در این حوزه متعلق به سال 1386 و سپس سال 1392 است اما با این حال کمترین رشد در این بخش نیز در سال های 1387 و 1388 اتفاق افتاده است . در سال 1386 رشد دریافت مالیات از این محل 44.3 درصد و در سال 1387 و 1388 به ترتیب برابر با 0.1 و 0.4 درصد گزارش شده است.هر چند قدر مطلق مالیات دریافتی از ثروت در یک دهه گذشته افزایشی قابل توجه را تجربه می کند اما سهم مالیات دریافتی از این محل از درآمدهای مالیاتی کل کشور تغییر چندانی را شاهد نیست .رشد مالیات دریافتی از ثروت در سال های اخیر همزمان بار شد درآمدهای مالیاتی کل کشور رخ داده و از این رو سهم مالیات بر ثررت از مالیات کل کشور تغییری را تجربه نکرده است .سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی ایران در حدود 3 تا 4.9 درصد است اما در سال 1388 این سهم کاهشی قابل توجه را شاهد بود و به رقم 2.6 درصد رسید . این پایین ترین سهم این سرفصل مالیاتی از کل درآمدهای مالیاتی در یک دهه اخیر است.