شرح خبر

کارت آزمون استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۵

پنجشنبه, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

کارت آزمون استخدام گمرک جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه گمرک جمهوری اسلامی ایران درباره تاریخ پرینت کارت و زمان برگزاری آزمون کارگزاران گمرکی – سال ۱۳۹۵ ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در آزمون کارگزاران گمرکی در سال ۱۳۹۵ ثبت نام نموده اند، نظر این داوطلبان را به موارد ذیل معطوف می دارد: الف – نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون کارت شرکت در آزمون کلیه داوطلبان از روز سه شنبه ۹۵/۳/۴ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون ، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه ای (نام، نام خانوادگی، کد ملی، سال تولد و …) و یا اطلاعات ثبت نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و …) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. این آزمون برای کلیه داوطلبان در صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۳/۶ برگزار خواهد شد. ب – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند: ۱ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰ و ۱۱ (شامل نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، تاریخ فارغ التحصیلی، معدل و بازنشسته گمرک) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور منحصراً به پایگاه اطلاع رسانی فوق مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند