شرح خبر

آئین ‏نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دوشنبه, ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، آئین ‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، آیین ‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که به تصویب هیئت وزیران رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین ‏نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزفصل اول - تعاریف و کلیات

ماده 1- در این آیین ‏نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب 1392- با اصلاحات بعدی آن.

ب- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (3) قانون.

پ- صورتجلسه کشف: گزارشی که بلافاصله پس از کشف کالا یا ارز موضوع قانون با درج اطلاعات در قالب برگه ‏های پیوست این آئین نامه که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و متهم یا متهمان می‏رسد.

ت- کاشف: مأمور یا مأموران دستگاه‏های موضوع ماده (36) قانون که با توجه به جایگاه و پست سازمانی خود مسئولیت کشف کالا یا ارز موضوع این قانون را به عهده دارند.

ث- سامانه جامع تجارت: سامانه نرم ‏افزاری جامع یکپارچه ‏سازی و نظارت بر فرآیند تجارت موضوع ماده (3) این آیین ‏نامه که در اجرای بند (الف) ماده (6) قانون شکل گرفته است.

ج- سامانه ارزی: سامانه (پورتال) ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (5) این آیین‏ نامه.

چ- سامانه پنجره واحد: سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی موضوع ماده (28) این آیین‏ نامه.

فصل دوم – سامانه‏ های اصلی

الف– سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق

ماده 2- ستاد موظف است با همکاری دستگاه‏های موضوع تبصره (3) ماده (5) قانون و دیگر دستگاه‏های مرتبط، سامانه "شناسایی و مبارزه با قاچاق" را که عمدتاً از طریق سامانه ‏های جامع تجارت و پنجره واحد تغذیه می‏شود به گونه‏ ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‏های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‏شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی ‏فراهم نماید.

تبصره 1- ستاد موظف است امکان بهره ‏برداری از سامانه مذکور را برای دستگاه‏هایی که طبق قانون موظف به شناسایی و مبارزه با قاچاق هستند، فراهم نماید.

تبصره 2- به منظور ایجاد سامانه مذکور باید امکان دسترسی ستاد به سامانه‏ جامع تجارت و سامانه پنجره واحد فراهم گردد.

تبصره 3- پایگاه داده و بانک اطلاعات این سامانه در ستاد مستقر خواهد بود.

ب- سامانه جامع تجارت

ماده 3- به منظور یکپارچه‏سازی اطلاعات مرتبط با سامانه موضوع ماده (2) این آیین‏نامه و کاهش زمینه ‏های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‏های موضوع ماده (2) مذکور، "سامانه جامع تجارت" را به گونه ‏ای تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه‏ های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید. این سامانه باید با اشتراک‏ گذاری اطلاعات موجود در سامانه ‏های مرتبط از جمله سامانه پنجره واحد، سامانه ارزی، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع بیمه مورد بهره ‏برداری قرار گیرد، به نحوی که بازرگان بتواند تمام امور خود را در خصوص تجارت از طریق درگاه این سامانه مشاهده و پی‏گیری کند و از ورود چند باره اطلاعات یکسان و تکراری جلوگیری شود.

تبصره 1- به منظور تشخیص مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت)، سامانه مذکور در این ماده آخرین وضعیت ضوابط کالایی را از سامانه مربوط به صورت سیستمی و برخط دریافت و به ازای اظهار کالا توسط بازرگان، مجوزهای مورد نیاز برای واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) کالاهای اظهارشده را بر اساس شناسه کالا و بدون دخالت عامل انسانی تشخیص می‏دهد و درخواست صدور مجوز را به صورت سیستمی و برخط برای سازمان‏های مجوزدهنده ارسال می‏نماید. همچنین این سامانه باید مجوزهای صادر شده توسط سازمان‏های مجوزدهنده را به صورت سیستمی دریافت و ضمن نمایش به بازرگان، برای سامانه پنجره واحد ارسال نماید.

تبصره 2- در زمان اظهار کالاهای صادراتی از قبیل فرآورده‏ها و مشتقات نفتی به گمرک، فاکتور ‏شده توسط صادرکننده را از سامانه جامع ثبت برخط معاملات استعلام و مالکیت صادرکننده نسبت به کالاهای اظهارشده را به‏ صورت سیستمی احراز می‏نماید.

تبصره 3- سامانه جامع تجارت امکان پرداخت الکترونیکی کلیه پرداخت‏های بازرگان در فرآیندهای تجاری را فراهم می‏نماید. بدین منظور، دستگاه‏های مربوط مشخصات قبض درآمد را به ‏صورت سیستمی برای این سامانه ارسال و سامانه مذکور پس از پرداخت الکترونیک توسط بازرگان، شناسه یکتای رسید بانکی را دریافت نموده و همراه با اطلاعات پرداخت برای سامانه دستگاه مربوط ارسال می‏نماید. پرداخت‏ها متناسب با موضوع پرداخت به حساب‏های مشخص ‏شده طبق قوانین جاری انجام می شود.

تبصره 4- سازمان امور مالیاتی موظف است سامانه جامع امور مالیاتی را به طرق مقتضی با سامانه‏ های موضوع این آیین‏ نامه هماهنگ نموده و نسبت به تبادل سیستمی اطلاعات معاملات با سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق اقدام و ضمن الزامی نمودن درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات، امکان استعلام برخط صورتحساب معاملات را در محدوده قوانین و مقررات فراهم نماید.

تبصره 5- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به صادرات و واردات کالاهای کشور را از طریق سامانه پنجره واحد به سامانه جامع تجارت منتقل نماید و به صورت متقابل اطلاعات مکتسبه سامانه جامع تجارت به سامانه پنجره واحد منتقل شود. اختلافات مربوط به تهیه نوع اطلاعات مورد تبادل موضوع این ماده توسط کارگروهی متشکل از وزارتخانه‏ های صنعت، معدن و تجارت (به عنوان رییس)، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی (با حضور گمرک)، معاونت اجرایی رییس جمهور و رییس ستاد حل و فصل خواهد شد.

تبصره 6- گمرک جمهوری اسلامی ایران می‏تواند تا قبل از راه ‏اندازی و بهره‏ برداری کامل از سامانه ‏های موضوع این آیین‏ نامه به نحو مقتضی و با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط نسبت به تبادل مستقیم اطلاعات از طریق سامانه متعلق به هر دستگاه یا از طریق ورود اطلاعات در سامانه پنجره واحد اقدام نماید.

تبصره 7- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مطابق ترتیبات مقرر در این آیین ‏نامه، مدل مفهومی و برنامه زمان‏بندی راه اندازی سامانه مذکور را به کلیه دستگاه‏های مرتبط و ستاد ارایه نماید. کلیه دستگاه ها موظف به ارایه خدمات و تبادل اطلاعات در راستای مدل مفهومی مصوب هستند.

پ- سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری

ماده 4- به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‏های بازرگانی و جلوگیری از سواستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‏های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه ‏بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‏های موضوع بند (ت) ماده (6) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‏ های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‏های ذی‏ربط، "سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‏ بندی اعتباری" را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد.

تبصره 1- دستگاههای ذی‏ربط موظفند بر اساس شاخص‏های تعیین‏ شده، اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی را به ‏صورت سیستمی و برخط ‌‌‌‌از طریق سامانه جامع تجارت برای سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری ارسال نمایند.

تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است رتبه اعتباری متقاضیان را تعیین و به‏ روزرسانی نموده و امکان استعلام و دسترسی عموم به ویژه سازمان‏های مرتبط با تجارت داخلی و خارجی را به آن به ‏صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ت- سامانه ارزی

ماده 5- برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی‏ها و رصد و ارزیابی فعالیت آن‏ها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک‏ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشا ارز کالای وارداتی، پس از ابلاغ رییس جمهور بانک مذکور موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

الف- تهیه، اجرا و بهره ‏برداری از سامانه ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران.

ب- اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط.

پ- تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به‏ صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود.

ت- اعلام و ارسال اطلاعات دریافتی از طریق سامانه پنجره واحد در خصوص ورود کالا به کشور به بانک‏های عامل جهت رفع تعهدات ارزی وفق قوانین و مقررات مربوط.

ث- تهیه و تدوین دستورالعمل مربوط به(صورتحساب) خرید تعین تکلیف ارز (نقد) ورودی و خروجی بیش از سقف مجاز اعلام شده از سوی آن بانک و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود و همچنین فراهم نمودن امکان تبادل اطلاعات موضوع این بند با سامانه جامع تجارت.

ماده 6- سامانه ارزی باید به‏ گونه‏ ای طراحی و اجرا گردد که:

الف- درخواستهای تأمین ارز جهت واردات کالا یا خدمات را به صورت سیستمی از سامانه جامع تجارت دریافت نماید و تمامی این فرایند تا رفع تعهد ارزی به صورت سیستمی انجام شود.

ب- حاوی اطلاعات حواله ‏های ارزی با عاملیت بانک‏ها یا صرافی‏ها، اطلاعات خرید یا فروش ارز توسط صرافی‏ها و همچنین اطلاعات گشایش اعتبارها و ثبت بروات ارزی بوده و حسب مورد به آن‏ها یا صورتحساب‏های مربوط شناسه یکتا تخصیص دهد و امکان استعلام اطلاعات مذکور را برای دستگاه‏هایی که بر اساس مأموریت قانونی خود نیازمند دریافت آنها هستند به‏ صورت سیستمی و برخط فراهم نماید.

ماده 7- دستگاه‏های متولی متقاضیان ارز مذکور در مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جمله سازمان حج و زیارت، وزارتخانه‏های علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند به منظور ثبت درخواست تأمین ارز متقاضیان مربوط به خود، امکان تبادل اطلاعات مربوط را به ‏صورت سیستمی و برخط برای سامانه ارزی فراهم نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید درخواست تأمین ارز را از سامانه دستگاه مذکور دریافت و اعلامیه تأمین ارز را به ‏صورت سیستمی برای سامانه مربوط ارسال نماید.

ماده 8- بانک‏ها موظفند اطلاعات گشایش اعتبار - ثبت بروات و حواله‏ های ارزی و موارد مصرف آن را به ‏صورت برخط در سامانه ارزی ثبت نموده و برای آن‏ها شناسه یکتا دریافت نمایند.

ماده 9- پیش از اظهار کالا به گمرک، اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی اعم از بانکی، صرافی، حاصل از صادرات و ارز متقاضی را از بازرگان دریافت و به‏ صورت سیستمی از سامانه ارزی استعلام می‏شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است منشأ ارز تمامی کالاهای وارداتی را به صورت سیستمی و برخط از طریق سامانه ارزی برای گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص کند.

تبصره 1- واردکننده کالا مکلف است منشا ارز کالاهای وارداتی خود را در سامانه ارزی ثبت کند.

تبصره 2- آن دسته از کالاهای وارداتی که منشا ارز آنها در سامانه ارزی مشخص نشده یا در مورد منشا آنها گزارش خلاف ارایه شده است، وفق قوانین و مقررات مربوط ترخیص می‏شوند اما بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند مراتب را به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و همچنین ستاد اعلام کنند.

ماده 10- صرافی‏ها موظفند نسبت به انجام موارد زیر اقدام کنند:

الف- ثبت اطلاعات خرید و فروش ارز و حواله‏ های ارزی به‏ صورت برخط در سامانه ارزی و دریافت شناسه یکتا برای آنها.

ب- ثبت اطلاعات منشا ارز خریداری‏شده و اطلاعات محل مصرف ارز فروخته‏ شده در سامانه ارزی، به ‏هنگام خرید یا فروش ارز.

پ- خودداری از خرید یا فروش ارزهایی که منشا آنها یا محل مصرف آن‏ها مورد تأیید سامانه ارزی نیست.

ت- ثبت مورد مصرف ارز انتقالی در سامانه ارزی به ‏هنگام انجام حواله ‏های ارزی و همچنین خوداری از حواله‏ هایی که علت آن‏ها مورد تأیید سامانه مذکور نیست.

ث- سامانه جامع حمل و نقل

ماده 11- به‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت راه و شهرسازی موظف است حسب مورد با همکاری شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، "سامانه جامع حمل و نقل" را تهیه و ایجاد نموده و مورد بهره ‏برداری قرار دهد. سامانه مذکور، باید تمامی مبادی ورودی و خروجی رسمی و مسیرهای حمل و نقل را پوشش داده و حسب مورد اطلاعات مورد نیاز حمل و نقل را از زیرسامانه ‏های زیر به‏ صورت سیستمی و برخط دریافت نماید:

الف- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ‏ای.

ب- سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای.

پ- سامانه یکپارچه حمل و نقل دریایی و عملیات بندری.

ت- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل ریلی.

ث- سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل هوایی.

ماده 12- سامانه جامع حمل و نقل باید به‏ گونه ای طراحی و اجرا گردد که:

الف- فرآیندهای صدور، اصلاح و ابطال اسناد حمل و نقل را در بر گرفته و امکان استعلام سیستمی و برخط اسناد مربوط را فراهم نماید.

ب- کلیه اسناد حمل و نقل نظیر بارنامه داخلی، راهنامه بین‏المللی CMR و پروانه تردد و همچنین عملیات مرتبط را الکترونیکی نموده و مطابق قوانین و مقررات مربوط جایگزین نسخه فیزیکی آن‏ها نماید.

پ- اطلاعات تمام اشخاص از قبیل سازمان‏ها، تعاونی‏ها، شرکت‏ها و مؤسسات حمل و نقل و همچنین اطلاعات مربوط به حمل و نقل و عملیات مرتبط با آن را به صورت یکپارچه و برخط در برگیرد.

ت- اشخاص موضوع بند (پ)، اطلاعات مورد نیاز را به صورت برخط به سامانه مربوط ارسال نموده و از طریق آن سامانه، شناسه یکتای اسناد حمل و نقل دریافت ‏نمایند.

ث- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بتواند اسناد حمل و نقل مربوط به ناوگان در حال تردد را از سامانه شناسایی و مبارزه با قاچاق استعلام و با حمل‏ و نقل‏های غیرمجاز برخورد نموده و نتایج اقدام خود را برای سامانه مزبور به صورت برخط ارسال نماید.

تبصره 1- این سامانه باید به سامانه جامع تجارت و سامانه شناسه رهگیری موضوع ماده (13) قانون جهت دریافت مشخصات و خصوصیات کالا و اطلاعات بارگیری و تخلیه متصل باشد و پس از فعال شدن و اعلام رسمی آن توسط وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات اسناد صادره مانند پروانه‏های سبز گمرکی، حواله‏ ها و قبوض انبار، بیجک‏ها و پته‏ های عبور را به صورت برخط دریافت نماید.

تبصره 2- وزارت راه و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین‏ نامه، شیوه‏ نامه اجرای بند (الف) این ماده را با همکاری دستگاه‏های ذی‏ربط تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 13- وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای) موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:

الف- جلوگیری از صدور بارنامه برای مبادی و مقاصدی که در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده ‏اند.

ب- افزودن ‏استعلام سیستمی کدپستی به صورت برخط و الکترونیک در سامانه یکپارچه اسناد حمل و نقل جاده ای.

پ- تهیه، ایجاد و بهره ‏برداری از سامانه یکپارچه ثبت تردد جاده ‏ای به گونه ‏ای که کلیه مسیرهای حمل و نقل جاده‏ ای به امکانات فنی مناسب مجهز گردد و تمامی اطلاعات تردد ثبت‏ شده توسط تجهیزات مزبور از جمله دوربین‏های مستقر در جاده‏های کشور را به‏ صورت برخط در سرور مرکزی یکپارچه نماید.

- [ ] تبصره 1- تجهیزات مزبور باید به‏ گونه‏ ای ارتقا یابند که قابلیت تشخیص انواع پلاک (داخلی و خارجی)، تشخیص تردد در شب و روز و شرایط مختلف آب و هوایی را داشته باشند و بتوانند اطلاعات تردد را به‏ صورت برخط به سامانه مذکور ارسال نمایند.