شرح خبر

کانال تلگرام گمرک حاوی اخبار جذاب

سه شنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۵

خوشحالیم به اطلاع برسانیم کانال تلگرام شرکت کارورزمهر حاوی آخرین اخبار جذاب گمرکی ، بازرگانی ، مالیاتی ، حسابداری ، اقتصادی به آدرس http://telegram.me/karvarzmehr راه اندازی شد. با توجه به غنای مطالب و مفید بودن اطلاعیه ها ، قویا" به تمامی فعالین اقتصادی توصیه میشود در کانال مذکور عضو شوند. بعنوان نمونه ، نعدادی از پست های موجود در کانال در اینجا درج شده است :شرایط بازنشستگی مطابق قانون تامین اجتماعی، برای مردان و زنان، به شرح زیر است:برای مردانبیمه شده باید حداکثر دارای ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه و ۵۰ سال سن باشد. در صورتی که سابقه بیمه شده کمتر از ۳۰سال باشد باید سن بیمه شده به ۶۰ سال برسد. برای زنانبیمه شده باید دارای حداکثر ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۵ سال سن باشد؛ یا با ۱۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه و حداکثر ۵۵ سال بازنشسته شود.خانم هایی که سنشان حداقل ۴۲ سال باشد و دارای ۲۰ سال سابقه باشند نیز می توانند تقاضای بازنشستگی دهند.سیستم کنترل داخلی صدور چک افتتاح کلیه حساب های بانکی بایستی در اجرای مقررات قانونی و با رعایت ضوابط مندرج در ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات قانونی خاص انجام شود ، ضمناً اهلیت قانونی استفاده کنندگان از حسابهای بانکی هنگام افتتاح حساب و یا معرفی امضاء مجاز با توجه به احکام تفویض اختیار مد نظر قرار گیرد .2- همزمان از دسته چکهای متعدد مربوط به یک حساب جاری استفاده نشود .3- پرفراژ حتماً قبل از امضاء چک انجام پذیرد .4- حتی المقدور ته سوش چکها توسط امضاء کنندگان به نحوی پاراف شود که قسمتی از برگ چک را بپوشاند (پاراف در محل خط پرفراژ چک و ته سوش چک انجام شود) ؛ در صورتی که نگهداری حساب بانکی از طریق سیستم مکانیزه اجرا می شود ، حتی المقدور کنترل مربوط از این طریق معمول گردد . ضمناً اطلاعات مندرج در ته سوش چکها به طور کامل و با ذکر شماره سند حسابداری تکمیل شود .5- از قلم خوردگی و پشت نویسی چکها خودداری نموده و در صورت لزوم پشت نویسی ، ابتدا و انتهای سطور را با علامت (×) بسته و بلافاصله در زیر آخرین سطر امضاء شود تا جایی برای اضافه کردن سطور دیگر وجود نداشته باشد .6- چکهای باطله با قلم قرمز و به صورت ضربدر روی چک مشخص و با عبارت ((باطل شد)) ممهور و ضمن سوراخ نمودن این قبیل چکها ، ضمیمه دسته چک شود .7- چکهای صادره درمحل مناسبی نگهداری ونسبت به واریز آنها به حسابهای مربوط به موقع اقدام شود .8- صورت حسابهای بانکی می بایست همه ماهه از بانک دریافت و به نحو مرتبی نگهداری شود ؛ اخذ روزانه صورت حساب های بانکی از طریق سیستم های الکترونیکی به منظور تسریع در اعمال کنترلهای داخلی وجوه نقد توصیه می گردد .9- صورت های مغایرت های بانکی می بایست همه ماهه توسط فردی غیر از مسئول و یا متصدی صدور چک تهیه و اقلام باز صورت مغایرت پیگیری شود ؛ کنترل دایمی مغایرت های بانکی توسط شخص ذیحساب ضروری است و در صورت مشاهده موارد مشکوک ، موضوع از طریق بانک عامل پیگیری شود .10- صورت مغایرتهای بانکی به ریز اقلام ، با ذکر شماره ، چک و شرح چک و یا اعلامیه بین راهی به طور اصولی و صحیح تهیه و تنظیم گردد. 11- هنگام بررسی صورت های مغایرت بانکی ، فهرست چکها و برداشت هایی که وجه آنها از بانک  دریافت شده و در دفاتر امور مالی ثبت نشده ، کنترل و تا رفع مغایرت یا کشف مفسده ریشه یابی و پیگیری شود .12- وجوه فاقد مشخصات و چک های صادره و مراجعه نشده به بانک که مهلت قانونی آن منقضی شده است ، تعیین تکلیف شود .13- به منظور اعمال کنترل بر حساب های بانکی عاملین ذیحساب و سایر ماموران مالی ، ضمن رعایت تکالیف قانونی ایشان و اعمال کنترلهای لازم ، در مورد تهیه و تنظیم و ارایه به موقع حساب توسط ایشان در فواصل زمانی طی سال جهت کنترل بیشتر ، یکی از کارکنان واجد صلاحیت جهت بررسی حساب عاملین مربوط به واحد مربوطه اعزام گردد .14- نسبت به انسداد حساب های بانکی سنتی و راکد و انتقال موجودی آن به حساب های  بانکی متمرکز (online) و یا خزانه و تحویل دسته چک های قبلی استفاده نشده به بانک عامل ، اقدام قانونی انجام پذیرد.15- دسته چکهای کلیه حسابهای بانکی به یکی از کارکنان واجد صلاحیت تحویل و اقدام قانونی به منظور  قبول مسئولیت حفظ ، نگهداری و کنترل حسابهای بانکی انجام شود .17- چکهای صادره به قید عبارت مورد شرط (سه ماه تاریخ اعتبار) به لحاظ رعایت قانون صدور چک و نامه شماره نب /464 مورخ 4/2/1373 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممهور گردد.برای عضویت در کانال لطفا اینجــــــا را کلیک کنید