شرح خبر

مشخصات کانتینر و مزایای حمل با کانتینر

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

آشنایی با اینکه حمل با کانتینر دارای چه مزایایی می باشد و شناخت انواع مختلف آن 

پیشرفت تکنولوژی در زمینه حمل و نقل باعث گردیده تا متصدیان حمل و نقل تمام سعی و کوشش خود را بکار برند تا محمولات سریعتر و سالمتر به مقصد برسد.یکی از این پدیده ها که باعث تسهیل حمل و نقل بین المللی می گردد حمل کالا بوسیله کانتینر( Container)است.اصولا استفاده از کانتینر از اواسط دهه ۱۹۶۰رایج گردید.اصولا کانتینرهای استاندارد از سال ۱۹۶۵ به بعد وارد بازار حمل و نقل گردیده و مورد استفاده قرار گرفت و باعث شد تا هزینه های حمل و نقل و بسته بندی کاهش پیدا کند.

مزایای حمل با کانتینر۱-۱ کاهش خسارت ناشی از شکستگی ٬ خراب شدن یا سرقت مورد بیمه۲-۱ کاهش هزینه های بسته بندی ٬ تخلیه و بارگیری کالای مورد بیمه۳-۱ حمل یکجای مورد بیمه در کانتینر با توجه به ظرفیت آن۴-۱ حمل با کانتینر امکان تحویل کالا را از محل تولید به مصرف ممکن میسازد (Door to Door)۵-۱ حمل با کانتینر سرعت کار بار گیری و تخلیه را افزایش می دهد.مزایای یکپارچه سازی کالا در حمل با کانتینر۱-۲ حذف جابجایی سنتی کالا از سیستم حمل و نقل۲-۲ حداکثر بهره گیری از فضای مفید وسایل حمل۳-۲ تسهیل در آماده سازی کشتی برای عملیات بارگیری و تخلیه۴-۲ ممانعت از بارگیری اضافی(Over storage) در وسیله حمل۵-۲ ایجاد ایمنی و تعادل بهتر و سریعتر در کشتی۶-۲ کاهش مبادله اسناد مربوط به کالا که باعث وقفه و معطلی در عملیات بارگیری و تخلیه می گردد.برای دیدن مشخصات ، ابعاد و تصاویر انواع کانتینرها ، لطفا اینجـــــــــــــــــــــا را کلیک کنید