شرح خبر

اطلاعات گمرکی

چهارشنبه, ۲۰ مرداد ۱۳۹۵

هر آنچه شما از گمرک نیاز دارید.لطفا توجه داشته باشید اطلاعات زیر هر لحظه ممکن است توسط مراجع ذیربط تغییر یابد و از این بابت مسئولیتی برعهده این سایت و شرکت نخواهد بود. فهرست کالاهای اولویت دهم - سال 95جستجوی تعرفه کالاآموزش دور اظهاری گمرکممنوعیتهای مسافریتوصیه به مسافرین و جهانگردانکانال سبز و قرمزمشخصات کانتینرقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزدانستنی های گمرکیترخیص مرسولات پستیآدرس گمرکات کشورمراحل صادرات کالامراحل ترخیص کالافهرست گمركات تخصصي در رويه صادراتلیست استاندارد اجباری 1394ارزش هاي گمرکي پايه صادراتیکالاهای اولویت 10- سال 1394آشنایی با مسیرهای وارداتعناوین خدمات گمرکیمقررات صادرات و واردات 1395فهرست تغییرات تعرفه سال 1395لیست استاندارد اجباری 1395تخمین حقوق و عوارض کالای شماهدیه و سوغات مسافرمعافیتهای مسافریحق العمل کاری در گمرکقاچاق و تخلفات گمرکیانواع خدمات گمرکیآئین نامه اجرایی قانون امور گمرکیقانون امور گمركيمراحل خرید و فروشمراحل واردات کالافهرست گمركات تخصصي در رويه وارداتاصطلاحات گمرکیارزش هاي گمرکي پايه وارداتيکالاهای اولویت 1 تا 9- سال 1394سامانه جامع امور گمرکیمقررات مربوط به ترخيص لوازم منزل ايرانيانفرم جدید وکالت نامه های گمرکی