شرح خبر

تغییر مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف کالا

دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۵

هیئت وزیران در جلسه 1395/06/07 خود تصویب کرد:1- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی 573 ردیف تعرفه های جداول کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح جداول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است تعیین میگردد.2- ثبت سفارش و ورود این اقلام صرفا با ارز متقاضی مجاز می باشد.3- بند 2 تصویب نامه شماره 169092 / ت 52894 مورخ 1394/12/24 حذف میگرددبرای دریافت فایل تغییرات حقوق و عوارض ، لطفا اینجــــــــــــــــــــا را کلیک کنید