شرح خبر

آرشیو خبری سایت از تلگرام 4

یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۳۹۵

ترخیص کالا کارورزمهر:

 عکسبرداری از خانه‌‌ها با پهپاد برای یافتن "متخلفان مالیاتی" پیدا کردن متخلفان مالیاتی در اسپانیا بعد تازه‌‌تری به خود گرفته است. دولت با استفاده از پهپادها و عکاسی از منازل شهروندان از طریق هوا، تخلف‌های مالیاتی آنان را کشف می‌کند.سال ۲۰۱۵ یک پروژه آزمایشی برای نخستین بار در جزیره مایورکا‌، واقع در شرق اسپانیا به اجرا درآمد. به واسطه نتایج بدست آمده مشخص شد که بسیاری از شهروندان به طور غیرقانونی ساخت و سازهایی در خانه‌هایشان انجام داده‌اند و برای آنکه از پرداخت مالیات طفره بروند، این تغییرات را به ادارات مربوطه اعلام نکرده‌اند.

 https://telegram.me/karvarzmehr

اسپانیا برای این پروژه ۸۰ میلیون یورو هزینه کرده و حال محاسبات نشان داده‌اند، از طریق یافتن متخلفان مالیاتی دولت تقریبا یک میلیارد و هفتصد میلیون یورو عایدی داشته است. البته جستجوها هنوز تمام نشده و از همین رو انتظار می‌رود عایدی دولت بیشتر هم شود .   https://telegram.me/karvarzmehrچگونه دفاعیه مالیاتی تنظیم کنیم؟

۱.    با استناد به ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش کامل رسیدگی که مبنای صدور برگ تشخیص است را از اداره امور مالیاتی مربوطه استعلام نمایید. به حکم قانون، اداره امور مالیاتی موظف است اطلاعات مزبور را در اختیار مؤدی قرار دهد.۲.    گزارش رسیدگی یاد شده را به دقت بررسی کنید.۳.    نحوه رسیدگی را با مقررات قانون مالیات‌های مستقیم، آیین نامه‌های اجرایی، بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، آرا شورایعالی مالیاتی و آرا دیوان عدالت اداری مقایسه و مغایرت‌های احتمالی را فهرست کنید.۴.    لایحه دفاعیه خود با تصریح مغایرت‌های نحوه رسیدگی اداره امور مالیاتی با قوانین مقررات مراجع مذکور در فوق تنظیم نمایید. تنها به قوانین استناد کنید و از تطویل بی مورد کلام خودداری کنید.۵.    در صورتی که به قانون اشراف ندارید، خطر نکنید، از مشاوران حرفه ای کمک بخواهید.وقتی یکی از نمایندگان ماده ۲۴۴ در جلسه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی حضور ندارد:۱.    دفاعیات خود را کتباً مطرح کنید. (فارغ از حضور و یا غیبت نمایندگان، همواره لایحه دفاعیه را در دفتر هیأت‌ها ثبت و رسید دریافت کنید)

 https://telegram.me/karvarzmehr

۲.    مراتب عدم حضور نماینده غایب را کتباً در صورتجلسه رسیدگی اعلام و به استناد تبصره ۱ ماده ۲۴۴ موکدا عدم رسمیت جلسه اعلام و خواستار تجدید دعوت شوید.۳.    در صورتیکه نماینده غایب، نماینده اتاق بازرگانی است، مراتب را به همراه تصویر صورتجلسه رسیدگی به اتاق تهران اعلام و ارسال نمایید.https://telegram.me/karvarzmehr نكات كليدي قوانین حقوق و دستمزداضافه کاری = ساعات اضافه کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایهماده ۵۹ – در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به كارگر با شرايط ذيل مجاز است :

الف – موافقت كارگر

ب – پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي.تعطیل کاری =ساعات تعطیل کاری * ۱۴۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایهماده ۶۲ – روز جمعه، روز تعطيل هفتگى كارگران با استفاده از مزد مى باشد.

كارگرانى كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاى جمعه كار مى كنند، در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه ۴۰% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.شب کاری = ساعات شب کاری * ۱۳۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایهماده ۵۸ – برای هر ساعت کار درشب تنها به کارگران غیر نوبتی ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد.کارهای نوبت کاری۱-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر قرار میگیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۰% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه۲-کار نوبت کاری که بین صبح وعصر وشب قرار گیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۱۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه۳-کار نوبت کاری که صبح وشب یا عصر وشب قرار گیرد

حقوق = ساعات نوبت کاری * ۱۲۲٫۵% * ۲۲۰ ساعت / حقوق پایه

(ساعات شب کاری از ۲۲ تا ۶ بامداد می باشد)در رابطه با محاسبه ي مزاياي پايان خدمت و عيدي ؛سنوات = تعداد روزهاي كاركرد * ۳۶۵ روز / حقوق پایه

ماده ۲۴ – كارفرما مكلف است به كارگري كه مطابق قرارداد، يكسال يا بيشتر ……. براساس آخرين حقوق مبلغي معادل يكماه حقوق به عنوان مزاياي پايان كار .عيدي = دو برابر پايه حقوق مشروط به اينكه از سه برابر حداقل حقوق همان سال بيشتر نباشد .

اگر بيشتر نبود = دو برابر پايه حقوق

اگر بيشتر بود = روزهاي كاركرد * ۳۶۵ / ۳ * حداقل پايه حقوقنحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده ۳۷ قانون کار )برابر مفاد قانون مدني جمهوري اسلامي ، ماه شمسي ۳۰ روز است، لذا در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي ۳۰ روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .يعني تعيين حقوق و دستمزد بر مبناي ماه ۳۰ روزه ، و پرداخت آن بر مبناي تعداد روزهاي ماه انجام ميگردد. به اين معني که وقتي از سوي شورايعالي کار ، حداقل مزد کارگران اعلام ميگردد ، اين مبلغ بر مبناي ماه شمسي ( ۳۰ روزه ) اعلام شده ، ولي هنگام پرداخت آن بايستي به تناسب تعداد روزهاي ماه مورد نظر محاسبه گردد.با توجه به اينكه ساعات كاري در روز ۷ ساعت و ۲۰ دقيقه ميباشد پس هر شخص بايد در ماه ۳۰ تا ۷٫۳۳ كار كند كه ميشود ۲۲۰ ساعت حالا اگه جمعه ها و نصف روز پنج شنبه ها و ساير روزهاي تعطيل رو ازش كم كنيم ميشود خالص كاركرد شخص .

مثلا وقتي شخصي در ماه ۱۸۰ ساعت كار ميكند و كل حقوق يك ماه را دريافت ميكند در واقع قسمتي از حقوق كه دريافت ميكند بابت ساعاتي است كه شخص فعاليتي نداشته.

 https://telegram.me/karvarzmehr

در قانون کار ۴۴ ساعت کار در هفته اعلام شده و یک روز جمعه هم استراحت ولی حقوق پرداخت میشود پس:

۴۴ ساعت / ۶ روز کاری =۷٫۳۳ که همان ۷ ساعت و بیست دقیقه میشود.برای روز جمعه هم حقوق پرداخت میشود پس مشخص است  روز کاری از نظر قانون کار ۷٫۳۳ است و اگر  ۷٫۳۳ را در ۳۰ روز ضرب کنید عدد۲۲۰ ساعت در ماه بدست خواهد آمد که  حقوق ماهانه فرد را بر اساس ۳۰ روز یا ۲۲۰ ساعت محاسبه مي شود.   https://telegram.me/karvarzmehrشرط پرداخت حق اولاد به‌ کارمندان‌ خانم