شرح خبر

آخرین تغییرات کالاهای اولویت دهم

چهارشنبه, ۸ دی ۱۳۹۵

آخرین تغییرات کالاهای اولویت دهم را با ذکر حقوق و عوارض تعیین شده ، تعرفه کالا ، نوع ارز تخصیصی و نوع تایید کارشناسی را میتوانید از فایل پیوست بدست بیاورید.برای دریافت فایل لطفا اینجـــــــــــــا را کلیک کنید.