شرح خبر

راهنمای کاربری سامانه احراز (جدید) وکالت گمرکی

شنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

به منظور انجام فرایند احراز به صورت غیرحضوری و همچنین در راستای جلوگیری از اسکن اسناد مرتبط با وکالت در گمرک و تسهیل در فرایند ، گمرک جمهوری اسالمی ایران اقدام به ارتقاء زیرسامانه احراز  از سامانه جامع امور گمرکی را نموده است در این قسمت خدمت گیرنده با درج اطلاعات مرتبط با وکالت و بارگذاری اطلاعات مربوطه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، به صورت غیر حضوری نسبت به درخواست انجام فرایند وکالت اقدام میکند. شایان به ذکر است که در ادامه افرادی که از طریق سامانه ir.irica.epl وکالت خود را ثبت کرده و تصویر وکالت خود را در سیسیتم بارگذاری کنند دیگر نیازی به بارگذاری وکالت برای هر اظهارنیستندبرای دریافت فایل آموزشی لطفا اینجــــا را کلیک کنید