شرح خبر

کیفرخواست چیست , مرز میان قولنامه و بیع‌نامه چیست , حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری , اف ای تی اف ( FATF) , برخی شماره های استعلام به سامانه ۲۰۵۲۶ , پسماند ,

پنجشنبه, ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

کیفرخواست چیست؟ کیفر خواست در حقیقت ادعا نامه دادستان علیه متهم است. کیفر خواست هنگامی صادر میشود که تحقیقات انجام شده ودلایل جمع آوری گردیده است. کیفر خواست بعد از صدور قرار مجرمیت و  توسط دادستان یا جانشین او صادر میشود با صدور کیفرخواست کار رسیدگی در دادسرا تمام میشود واز آن به بعد رسیدگی در دادگاه آغاز میگردد،هرچند کیفرخواست حکایت از احراز جرم برای دادسرا دارد ولی در عین حال دلیل مجرمیت متهم نیست متهم وقتی مجرم شناخته میشود که دادگاه او را محکوم کند زمانی که کارفرما کالاهائی را برای حق العمل کار خود ارسال می کند ممکن است در خلال عملیات خسارات و یا ضایعاتی نسبت به کالاهای ارسالی بوجود آید. چنین خساراتی در روی حسابهای کارفرما تأثیر می گذارد و هیچ تاثیری بر روی حسابهای حق العمل کار ندارد، بدین ترتیب کارفرما لازم است سندهائی صادر نماید تا بتواند این زیانها را تعدیل کند.این ضایعات و خسارات دو نوع می باشند:ضایعات و خسارات عادیضایعات و خسارات غیر عادی یا فوق العادهضایعات عادی، ضایعاتی هستند که قابل پیش بینی بوده و کارفرما از قبل میزان نزدیک به واقع آن را شناسایی نموده است. در صورتیکه ضایعات غیر عادی، آنهایی است که انتظار وقوع آن نمی رود. نحوه برخورد حسابداری با ضایعات و خسارات عادی :گاهی کالاها بطور عادی دچار خسارت خواهند شد و در بعضی از موارد این نوع خسارات اجتناب ناپذیر و حتی قابل پیش بینی اند، مانند ضایعات و خسارات حاصله از تبخیر، کسری، شکستگی، کاهش و افت وزن این ضایعات را ضایعات عادی و معمولی نامند و بخشی از بهای تمام شده کالا را تشکیل می دهد.بدین ترتیب تعداد کالای خسارت دیده از کل واحدها کسرمی شود.موقع محاسبه بهای تمام شده کالاهای فروش نرفته این هزینه های عادی و معمولی را باید مدخلیت داد و در در محاسبه بهای تمام شده، در حقیقت بخشی از مصرف مواد تلقی می گردد. یعنی بهای تمام شده کالای فروش نرفته به طور متناسب در اثر این  نوع خسارت وضایعات حادث شده افزایش می یابد. نحوه برخورد حسابداری با ضایعات و خسارات غیر عادی :زمانی که ضایعات یا خسارات به کالاها ناشی از حوادث و بلایای طبیعی و یا دور از انتظار باشد، چنین خساراتی را معمولاً خسارات غیر عادی یا فوق العاده گویند مانند مفقود شدن کالاها، از بین رفتن تمام یا بخشی از کالاها در اثر صدمات وارده در حین کار یا حمل و نقل، زیان حاصله از آتش سوزی ، سیلاب ، زلزله ، جنگ و غیره .این هزینه ضایعات در محاسبه موجودی کالای فروش نرفته محاسبه می شود و به حساب کالای امانی بستانکار و به حساب زیان های غیر مترقبه بدهکار خواهد شد . آنگاه مانده این هزینه ها به حساب سود و زیان انتقال می یابد.بعضی از تجار برای جبران خسارات ناشی از این حوادث سیاست بیمه ای را برای کالای ارسالی انتخاب می کنند و بیمه در قبال این حوادث جبران خسارت می نماید  مرز میان قولنامه و بیع‌نامه چیست؟ در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد.به طور مثال در ماده ۱۰ قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.هم‌چنین ماده ۲۲ قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. شماره ۵۳۷/ ۹۳/ ۲۰۰  تاريخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۳موضوع : چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگینظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگي ادارات امور مالياتي، در مواردي که مودي مدعي عدم ارتباط اطلاعيه با فعاليت خود مي باشد و يا مبلغ يا ساير اجزاي مندرج در اطلاعيه با دفاتر قانوني مودي مطابقت ندارد و يا اينکه اطلاعيه مربوط به فعاليت مودي مي باشد وليکن مودي آن را در دفاتر قانوني ثبت ننموده است و همچنين در مواردي که معامله صورت گرفته با اشخاصي است که صحت اجزا يا انجام معامله با اشخاص مورد نظر به دليل وضعيت طرف معامله از قبيل شرکت­هاي کاغذي، مجهول­المکان بودن و امثالهم، قابل اثبات و تعيين دقيق نباشد، مقررمي دارد: ۱ . در مواردي که مودي در اجراي مقررات مربوط، در مرحله رسيدگي اداره امور مالياتي، اسناد و مدارک مثبته اي در خصوص رفع مغايرت ها و ابهامات ايجاد شده به اداره امور مالياتي ارائه ننمايد در اين صورت پرونده با رعايت مقررات و ذکر دلايل قانوني مربوط مبني بر مردودي و يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر حسب مورد، به هيات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع خواهد شد. ۲ . پس از طرح پرونده در هيات موضوع بند (۳) ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم، چنانچه نظر هيات با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودي و بررسي هاي انجام شده در اين خصوص مبني بر قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد در اين صورت اداره امور مالياتي طبق نظر هيات اقدام نمايد. همچنين در مواردي که نظر هيات مبني بر مردودي و يا غير قابل رسيدگي بودن دفاتر باشد اداره امور مالياتي و يا حسب مورد هيات هاي حل اختلاف مالياتي در صورتي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفاتر و اسناد و مدارک فراهم باشد مکلفند در اجراي مقررات تبصره (۲) ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات از طريق رسيدگي به دفاتر اقدام و صرفاً در خصوص آن بخش از فعاليت هايي که در دفاتر مودي ثبت نگرديده و يا در خصوص آن بخش از فعاليتهاي مربوط به مغايرتهاي رفع نشده و يا معاملات با شرکت هاي کاغذي و مجهول المکان و امثالهم از طريق علي الراس درآمد مشمول ماليات را تعيين و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي اضافه نمايد.در ضمن ادارات امور مالياتي ذي ربط مکلفند حداکثر تلاش لازم جهت ارائه اطلاعات مربوط به اطلاعيه هاي مغاير را جهت پيگيري و رفع مغايرت به افراد ذينفع ارائه و در صورت لزوم مکاتبات لازم بعمل آورند.۳ . طبق ماده ۲۱ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم ، هيات سه نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ياد شده در مواردي که با توجه به دلايل توجيهي مودي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر ، احراز نمايد که ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد ، مي تواند نظر خود را مبني بر قبولي دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمايند . بنابراين اعضاي هيات مذکور ضمن توجه به مقررات اين ماده در مواردي که امکان تعيين درآمد مشمول ماليات مودي از طريق رسيدگي به دفاتر فراهم مي باشد راي مقتضي مبني بر قبولي دفاتر بنا بر اختيار اين ماده صادر نمايند. اطلاعیه جدید درباره شرایط، اصلاحات و زمان جدید سومین #آزمون_فراگیر_دولتیاطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان انتشار اصلاحات دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام و شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور و همچنین آزمون استخدامی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهریورماه سال ۱۳۹۵ .به اطلاع می‌رساند که وزارت آموزش و پرورش نیز از طریق برگزاری آزمون استخدامی نسبت به جذب تعداد ۱۰۰۰۰ نفر بصورت پیمانی اقدام می‌نماید که نحوه ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور و جزییات لازم در این خصوص در اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۹۵/۷/۱۰ منتشر می‌‌شود، به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.در پایان به اطلاع‌ متقاضیان می‌رساند که تاریخ برگزاری آزمون در روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۲۸ خواهد بود.پیرو انتشار اطلاعیه مورخ ۹۵/۶/۷، بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور و دانشگاههای علوم پزشکی می‌رساند با توجه به اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور اصلاحات جدیدی در دفترچه راهنمای مذکور صورت گرفته که این تغییرات طی اطلاعیه‌ای در روز شنبه مورخ ۱۰/۷/۹۵ در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.لذا ضرورت دارد داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنایت به توضیحات مندرج در اطلاعیه مذکور در صورت علاقه‌مندی با مراجعه به قسمت ویرایش نسبت به ویرایش اطلاعات خود از تاریخ ۹۵/۷/۱۱ لغایت ۹۵/۷/۱۷ اقدام نمایند. ضمناً داوطلبانی که در این آزمون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند، در صورت تمایل برای ثبت‌نام لازم است با توجه به دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام (سومین آزمون استخدامی متمرکز و استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و همچنین اطلاعیه‌های اصلاحی مورخ ۹۵/۴/۳۱ و ۹۵/۵/۴ (که در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان موجود می‌باشد)، در بازه زمانی فوق (۹۵/۷/۱۱ لغایت ۹۵/۷/۱۷) نسبت ‌به ثبت‌نام اقدام نمایند. همچنین به اطلاع می‌رساند که وزارت آموزش و پرورش نیز از طریق برگزاری آزمون استخدامی نسبت به جذب تعداد ۱۰۰۰۰ نفر بصورت پیمانی اقدام می‌نماید که نحوه ثبت‌نام و شرکت در آزمون مذکور و جزییات لازم در این خصوص در اطلاعیه‌ای که در تاریخ ۹۵/۷/۱۰ منتشر می‌‌شود، به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.در پایان به اطلاع‌ متقاضیان می‌رساند که تاریخ برگزاری آزمون در روز جمعه مورخ ۹۵/۸/۲۸ خواهد بود. روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور  یادداشت / حقوقیحقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفریحق آگاهی از علت احضار :حق آگاهی از علت احضار و نتیجه عدم حضور، از حقوق متهم است که واجد جنبه جرم شناختی است. این حق در ماده ۱۷۰  قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.در آن ماده تصریح شده است که در احضاریه باید علت احضار و نیز نتیجه عدم حضور قید شود و احضاریه را نیز باید مقام قضایی امضاء نماید. دلالت این حق بر جنبه جرم شناختی در این است که دقت امر احضار اشخاص را بالا می برد و موجب می شود که ناخواسته و یا به عمد شخصی که دلیل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد احضار نگردد.  کنترل_های_داخلی حسابهای بانکیاهداف برقراری کنترل های داخلیبه طور کلی اهداف زیر از برقراری کنترل های داخلی مناسب در مورد حساب بانکها مد نظر می باشد :1- برنامه ریزی مناسب جهت گردش عملیات چک2- نگهداری صحیح حساب3- حفاظت فیزیکی مناسب از دسته چکها4- تهیه به موقع صورت مغایرات بانکی و توجه به اقلام باز5- پیش گیری از جعل و سوءاستفاده از چکهای دولتی6- کشف سریع و به موقع هرگونه جعل و سوءاستفاده احتمالی کنترل های داخلی حسابهای بانکیبه منظور نیل به اهداف فوق لازم است ، به موارد زیر توجه ویژه ای معمول گردد :1- کلیه حسابهای بانکی با مجوز خزانه مفتوح شده و به هیچ وجه از حسابهای غیر رسمی و غیر مجاز استفاده نشود .2- از نگهداری حسابهای غیر فعال ( راکد) بانکی جلوگیری به عمل آید و در هنگام مسدود نمودن حسابها ، ضمن هماهنگی با خزانه ترجیحا چکهای استفاده نشده به بانک مربوطه مسترد گردد.3- حداقل در پایان هر ماه صورتحساب لازم از بانکها اخذ و کنترل های لازم اعمال گردد.4- در پایان هر ماه صورت مغایرات بانکی توسط فردی مستقل ازمتصدیان صدور چک و صدور سند تهیه و تنظیم گردد. مغایرات بانکیدر تهیه و تنظیم صورت مغایرات بانکی توجه به نکات زیر ضروری است :کلیه دریافتها و پرداختهای مندرج در دفتر بانک و صورتحساب بانکی می بایست به ریز با یکدیگر تطبیق داده شوند و به صرف تطبیق مانده مندرج در صورتحساب با دفاتر و یا واضح بودن تفاوت نباید از تهیه صورت مغایرات بانکی خودداری کرد .شرح و شماره چکها و حواله های مندرج در دفاتر و صورتحساب دقیقا با یکدیگر مقایسه شوند .اقلام برگشتی اعم از اقلام مندرج در دفاتر و یا صورت حساب بانک ، دقیقا مورد بررسی قرار گیرد .اقلام باز بدهکار صورتحساب بانک از حساسیت ویژه ای برخوردار می باشد . لذا چنانچه پس از تنظیم مغایرات بانکی اینگونه اقلام بیش از کارمزدهای بانکی و هزینه دسته چک بود ، متصدی مربوطه می بایست سریعا موضوع را بررسی و معیین نماید که چگونه بدون صدور سند حسابداری وجوهی از حساب برداشت شده است .اقلام غیر عادی و سنواتی موجود در صورت مغایرات بانکی در هر ماه استخراج و دقیقا بررسی گردد و علت های آن مشخص شود .برابر دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارائی ، چک هائی که بیش از 6 ماه از تاریخ صدور آنها سپری شده ابطال و به حساب 6 خزانه واریز گردند .( عاملین مسئول امور مالی اینگونه چک ها را ابطال و با ارائه رسید دریافت وجه ذینفع ، مبلغ مورد نظر را به حساب اداره کل و یا مدیریت مالی متبوع واریز نمایند ).حتی المقدور با شعب بانکهای عامل هماهنگ شود که از واریز وجه نقد بدون فیش های ممهمور به مهر امور مالی خودداری گردد و در صورت واریز و عدم تشخیص موضوع واریزی ، پس از اعمال روشهای لازم به منظور شناسائی واریز کننده و موضوع واریزی ، در صورت عدم کسب نتیجه لازم مبلغ واریز شده می بایست در اسرع وقت به حساب 35 خزانه به نام خزانه تمرکز وجوه نامشخص واریز گردد .( عاملین مسئول امور مالی مکلفند وجوه فوق را پس از اعمال ترتیبات پیش گفته ، طی یک فقره چک به اداره کل و یا مدیریت امور مالی متبوع خود تحویل نمایند ).صورت مغایرات هر ماه با ماه قبل مقایسه و اقلام رفع مغایرت شده مورد بررسی قرار گیرد .صورت مغایرات بانکی توسط فردی مسئول و جدا از تهیه کننده ی آن مورد بررسی قرار گیرد.وظائف صدور چک ، صدور سند ، و نگهداری دسته چکهای استفاده نشده از یکدیگر مستقل باشند  چگونه از ممنوع‌الخروج بودن خود مطلع شویم؟خروج چه کسانی از کشور ممنوع است و در چه صورتی حکم ممنوع‌الخروج بودن فرد لغو می‌شود؟ این سؤالات ممکن است ذهن برخی از شهروندان را درگیر کند که برای اطلاع از ممنوع‌الخروجی باید به کجا رجوع کنند؟ماده ۱۷ قانون گذرنامه می‌گوید «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفان از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آئین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.»بر اساس این ماده، به دولت یا قوه مجریه اجازه داده شده تا خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار تجویز کرده و تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود یا رضایت طلبکار دریافت نشود، نمی‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی اقدام کرد .یک حقوقدان درباره اینکه چگونه می‏‌توان از ممنوع‌الخروج بودن یا نبودن خود مطلع شویم، مطالبی را تنظیم کرده که به شرح زیر است:شما می‌توانید شخصاً با مراجعه به اداره گذرنامه مرکز و ارائه اصل پاسپورت از وضعیت ممنوع‌الخروجی خود مطلع شوند.به موجب ماده ۱۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر کند. مدت اعتبار این قرار شش ماه یکبار است، اما اگر دادگاه لازم بداند می‌تواند هر شش ماه یکبار آن را تمدید کند.این قرار پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان قابل اعتراض است.ممنوع‌الخروجی افراد، پنج علت دارد و تنها پنج گروه از افراد برای خروج از مرزهای کشور دچار مشکل می‌شوند:بدهکاران قطعی مالیاتی؛بدهکارانی که به موجب صدور حکم قطعی دادگاه یا صدور اجرائیه در اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، بدهی آنها محرز شده؛افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی ولگردی،سرقت،کلاهبرداری و هرعنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند؛کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص مقامات قضایی مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد، کسانی که به موجب اعلام کتبی مقامات قصایی حق خروج از کشور را ندارند.افرادی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آنها به اراده فرد دیگری مانند (پدر، شوهر و...) محول شده است.منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست :می‌دانیم که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را ( نقدی  یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابراین دریافت هرگونه  وجه نقد علاوه بر مزد اصلی (مبنا) مزایای شغلی است.نمونه بارز این مزایا : حق مسکن، خواربار،  حق جذب و سایر موارد مشابه می‌باشد.این مزایا می‌توانند مستمر یا غیر مستمر باشند.مزایای مستمر مزایایی هستند که هر ماهه کارگر دریافت می‌کند؛ و مزایایی که دائمی نمی‌باشد و با توجه به شرایط، کارگر دریافت می‌نماید را مزایای غیر مستمر می‌نامند، نمونه بارز مزایای غیر مستمر حق ماموریت، پاداش و ... می‌باشد.  حسابداران ومشاوران مالی ؛ یکی از ۱۰ شغلی که بالاترین نرخ افسردگی را دارنددر دنیای کسب و کار برای برخی از مشاغل بیشتر احتمال بروز افسردگی می‌رود و این عمدتا به علت استرس، ساعات کاری غیرقابل پیش‌بینی و طولانی، و یا عدم کنترل بر فضای کاری است.در اینجا ۱۰ طیف شغلی معرفی می‌شود که بین کارکنان آن نرخ افسردگی در سطح بالایی گزارش شده است.. با این حال، چنانچه می‌خواهید یک پرستار باشید(مورد شماره ۴) این مطلب بدان معنی نیست که به سراغ حرفه‌ی دیگری بروید.دکتر دبورا لگ، مشاور بهداشت روان معتقد است: ” جنبه‌های معینی در هر شغل وجود دارد که می‌تواند منجر به افسردگی یا تشدید آن شود. افرادی که در مشاغل پراسترس کار می‌کنند، اگر به خوبی از خودشان مراقبت کنند شانس بیش‌تری برای مدیریت افسردگی‌شان دارند.”۱. پرستاران خانگی/ نگه‌داری از کودکان۲. کارکنان خدمات غذایی۳. مددکاری اجتماعی۴. کارکنان امور بهداشت و سلامت۵. هنرمندان، بازیگران ‌و نویسندگان۶. معلمانبه نظر می‌رسد نیاز به معلمان روز به روز در حال افزایش است. بسیاری از معلمان، بعد از یک شیفت کاری دوباره کار می‌کنند و حتی کار خود را به خانه هم می‌برند.  ویلارد معتقد است: از جهات مختلفی به معلم‌ها فشار وارد می‌شود، از طرف بچه‌ها، والدین‌شان و مدرسه‌هایی که به دنبال ارتقای استانداردهایشان هستند؛ و همه‌ی این افراد هم خواسته‌های متفاوتی دارند. انجام این کارها برای معلم‌ها آنقدر سخت می‌شود که گاهی حتی یادشان می‌رود از روز اول با چه انگیزه‌ای به این شغل وارد شده‌اند.۷. کارکنان مدیریت پشتیبانیافرادی که در این شغل مشغول به کار هستند از کوچک‌ترین مسائل تا موضوعات سطح بالای سازمان را باید تحمل کنند و چه بسا در بسیاری موارد برنجند و ناراحت شوند.لگ در این باره می‌گوید: آنها همه‌ی امور سازمان، از گرفتن سفارش‌ها تا جهت‌دهی تمام امور در خط مقدم هستند. اما از سوی دیگر در چارت اداری در سطح پایینی قرار دارند که کنترلی بر سایر امور ندارند.آن‌ها یک روز کاری غیرقابل پیش‌بینی و سخت را پشت سر می‌گذارند و ادامه‌ی کار و زندگی را برای بقیه راحت و آسان می‌کنند در حالی که هیچ‌کس آنها را نمی‌شناسد و نمی‌داند چه زحمتی را متحمل شده‌اند.۸. کارکنان واحد تعمیر و نگهداری۹. حسابداران و مشاوران مالیاسترس. استرس. استرس. بیشتر افراد علاقه‌ای ندارند با پس‌اندازهای دوران بازنشستگی‌شان سروکار داشته باشند. حالا تصور کنید در شغلی باشید که میلیون‌ها یا میلیاردها ریال از دارایی دیگران را سروسامان دهید؟لگ می‌گوید: "مسئولیت پاسخگویی بسیار زیادی برای امور مالی دیگران وجود دارد و این در حالی است که در بسیاری مواقع بازار در کنترل حسابدار و مشاور مالی نیست و نمی‌داند چه اتفاقاتی در دنیای کسب و کار در حال وقوع است.” هم‌چنین اگر یک مشتری بخشی از دارایی‌اش در هنگام کار از دست برود احساس گناه و عذاب وجدان زیادی برای مشاور مالی به همراه خواهد داشت و علاوه بر آن همواره افرادی هستند که مداوم بر سر حسابدار یا مشاور مالی و اقتصادی در حال جیغ کشیدن هستند! ”۱۰. کارکنان بخش فروشافراد شاغل در بخش فروش در رده‌ی دهم این فهرست جای دارند، و مجموعه‌ای از دلایل وجود دارند که چرا این شغل هم باعث افسردگی در افراد می‌شود. بسیاری از فروشندگان بر مبنای دریافت پورسانت کار می‌کنند و این بدان معنی است که هرگز به طور دقیق نمی‌دانند چه زمانی حقوق‌شان را می‌گیرند. معمولا آنان در سفر هستند و زمان بسیاری را دور از خانه، خانواده، و دوستان‌شان می‌گذرانند.درشرایطی هم که بخواهند به تنهایی و مستقل کار کنند منافع و سود کمی عایدشان خواهد شد.لگ می‌گوید: "این درآمد نامطمئن، فشار زیادی را برای آنان به همراه دارد و این شغل را به کاری پراسترس تبدیل می‌کند و نرخ افسردگی در این شغل را بالا می برد.” منبع: هلث دات کامقرارداد‌کار شفاهی یا کتبی هر دو از نظر قانونی اعتبار دارندقراردادکار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند.اجرای قانون کار و تامین اجتماعی برای تمام کارفرمایان و بنگاههای اقتصادی الزامی است. بنابراین چنانچه کارفرمایی از انجام وظایف و تعهدات قانونی خود سرباز زد به این معنا نیست که دیگر مسئولیتی ندارد.می توان با مراجعه به مراجع قانونی درخواست احقاق حق کرد.از طرف دیگر قراردادکار می تواند شفاهی و یا کتبی باشد و هر دو نیز از نظر قانون دارای اعتبار یکسان هستند، از این رو اگر قراردادی نیز بین کارگر و کافرما منعقد نشده باشد قواعد و مقررات عام قانون کار و تامین اجتماعی بر آن قرارداد حاکم است، و می توان با ارائه مدارک از قبیل فیش حقوقی، لیست حضور غیاب و پرینت بانکی پرداخت حقوق و در نهایت درخواست گزارش تحقیقی از محل کار ووو ارتباط کاری را اثبات کرد. وظایف قانونی کارفرما در قبال کارگران خود عبارتست از:1- بیمه کارکنان طبق ماده 148 قانون کار و مواد متعدد قانون تامین اجتماعی2- پرداخت حقوق که از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه کمتر نباشد.3- بن شامل 110 هزار تومان4- حق مسکن شامل 20000 تومان ماهانه5- عائله مندی در صورت داشتن فرزند6- اضافه کاری در صورت کار بیشتر از 44 ساعت در هفته7- پرداخت عیدی به میزان حداقل دو ماه حقوق مبنا8- حق سنوات پایان کار معادل یک ماه حقوق مبنا به ازای هر سال اشتغال بنابر با توجه به نکات فوق چنانچه کارفرما از انجام تعهدات مطروحه امتناع کند، کارگر می تواند به هیاتهای حل اختلاف وزارت کار مراجعه و علیه کارفرمای خود طرح دعوا کند.منبع:سازمان تامین اجتماعیاف ای تی اف ( FATF)   مخفف عبارتى است كه آن را مى‌توان به «كار گروه مالى علیه پولشويى» ترجمه كرد (Financial Task Force on Money Laundering) که معمولا به آن «گروه ویژه اقدام مالی» گفته می‌شود.البته شکل فرانسوی نام این گروه یعنی GAFI (Groupe d’action financière) نیز در سطح بین‌المللی مرسوم است. «پولشويى» مجموعه روش‌هايى است كه از طريق آن پول‌هاى ناسالم، ناشى از قاچاق، جنايت، رشوه‌خوارى و ساير منابع غيراخلاقى و غيرقانونى وارد چرخه اقتصادى شده و به‌صورت درآمد از منبع مالی صحیح و موجه جلوه داده شود. امروزه بسيارى از دولت‌ها به اين نتيجه رسيده‌اند كه يكی از راه‌های مقابله با جنايت و جرايم مختلف انجام اقدامات پیشگیرانه در زمینه پولشويى است. به اين معنى كه مبانى ورود پول‌هاى با ماخذ جنايتكارانه، خلاف قانون و مشكوك شناسايى شود تا آنجا كه به افزايش اقتدار دولت‌ها در كنترل جريان‌هاى پولى و كمك به جلوگيرى از شيوه‌هاى ورود پول‌هاى كثيف به اقتصاد مربوط بوده است، دولت‌ها با اين اقدامات مخالفتى نداشته‌اند. از آنجا كه اين‌گونه اقدامات نيازمند همكارى بين دولت‌ها است و اقدامات يك دولت منفرد، در يك حيطه جغرافياى حقوقى به تنهايى نمى توانست موثر باشد، تلاش براى ايجاد زمينه همكارى بين‌المللى آغاز شد.نهاد موسوم به «كار گروه مالى براى مقابله با پولشويى» در اجلاس كشورهاى گروه هفت (آمريكا، كانادا، آلمان، انگلستان، فرانسه، ايتاليا و ژاپن) كه در سال ١٩٨٩ در پاريس تشكيل شد، رسميت يافت. پس از گذشت یک سال، در سال ١٩٩٠ «كميسيون اروپا» اين كار گروه را با همكارى كشور‌هاى اوليه و دعوت از چند كشور ديگر تشكيل داد و بر اساس هم‌افزایی تجربه رايج در كشورهاى مختلف سرفصلى از چهل مورد پيشنهاد براى جلوگيرى از پولشويى و ممانعت از استفاده گروه‌هاى بزهكار از سازوكارهاى بانكى، براى ورود درآمدهاى خود به سيستم اقتصادى موجه تدوين شد.این کارگروه در سال ٢٠٠١ به منظور جلوگيرى استفاده افراد و سازمان‌هاى تروريستى از سيستم بانكى براى نقل و انتقال مالی، راهبردهایی را پیشنهاد کرد. در سال ٢٠٠٤ نیز پس از بازنگرى راهكارهاى پیشین، راهبرد جديدی براى مقابله با اشاعه تسليحات كشتار جمعى به ارائه شد. به این ترتیب با ادغام و تجمیع پیشنهادهای جدید با راهبردهای پیشین، «راهبرد چهل‌گانه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی» تدوین شد.در جهت حفظ انسجام نظام بانكى بين‌المللى براى مقابله با پولشويى، فساد مالى، ممانعت از توسعه سلاح‌هاى كشتار جمعى و مقابله با تروريسم و ايجاد شفافيت در جريان‌هاى پولى و بانكى پیشنهادهای ارائه شده مورد بازبینی مستمر قرار می‌گیرد تا سیستم بانکی کشورهای عضو، نسبت به ورود پول‌های موسوم به پول‌های کثیف، ایزوله شود.این کارگروه فعالیت بانکی کشورهای مختلف را از جهت تطابق با اهداف تعیین شده بررسی می‌کند و علاوه بر انتشار اشکالات موجود در سیستم بانکی کشورهای عضو، پيشنهادهایی را براى رفع ايراد‌های موجود، ارائه می‌کند. این کارگروه هر سال اقدام به انتشار لیست کشورهای عضو، «کشورهای دارای ریسک بالا» و کشورهای که با ترتیب اتخاذ شده در این کارگروه همکاری نکرده‌اند، می‌کند. لیست کشورهای دارای ریسک بالا و کشورهای امتناع‌کننده از همکاری در سال ٢٠١٤ شامل ايران، كره شمالى، الجزاير، اكوادور، اندونزى و ميانمار بود اما در سال ٢٠١٦ تنها نام ايران و كره شمالى در این لیست به چشم می‌خورد. این کارگروه تاکید می‌کند كه بر اساس مصوبه‌هاى بين‌المللى (مانند قطع‌نامه‌هاى سازمان ملل) باید عليه کشورهای حاضر در این لیست، اقدامات تنبيهى اعمال شود. به گزارش جماران به نقل از دیلی‌میل‌، یک شرکت نیوزلندی از 100 ربات کوچک رونمایی کرده که می‌توانند جای انسان‌ها را در این صف‌های طولانی گرفته و آیفون 7 را به راحتی به دست کاربران خود برسانند.شرکت اسپارک ناوگانی از ربات‌های آلفا 1 را به برای ایستادن در صف آیفون 7 ارسال کرده که می‌توانند همزمان با انتظار برای دریافت گوشی‌ها،‌ برای سایرین حرکاتی از قبیل یوگا، کنگ‌فو یا رقص انجام دهند و همچنین مسیر خود را بطور زنده برای صاحبانشان فیلمبرداری و ارسال کنند.این ارتش رباتیک توسط کارخانه چینی UBTECH ساخته شده‌اند و هر ربات به یک مشتری اسپارک مرتبط است که با استفاده از اپلیکیشن موبایل،‌ آن را کنترل می‌کند.مشتری‌ها می‌توانند تصاویر زنده صف های خرید آیفون را بدون اینکه در آنجا حضور داشته باشند،‌ دنبال کرده و فضای آنجا را حس کنند.به گفته شرکت اسپارک، این نمونه‌ای از استفاده از فناوری برای تسهیل زندگی است.نسخه‌های جدید گوشی‌های اپل با نام آیفون 7 و 7پلاس در روز 17 شهریور رونمایی شدند و از 26 شهریور در دسترس قرار گرفته‌اند.منبع: ایسنا  اگر فردى اقدام به ارسال محتویات از جمله عکس ، فیلم ، صوت و ... مستهجن کند اعم از اینکه  برای دوست خود ارسال کند و یا اینکه در گروه های تلگرامی (فضای مجازی به معنای اعم)منتشر نماید ، در هر دو صورت طبق قانون جرایم رایانه ای، عمل فوق جرم است لیکن مجازات متفاوتی دارد. صور مجازات فوق عبارتند از:  اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از ١٠ نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود. اگر به ١٠ نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد یعنی هم حبس و هم جزای نقدی نکته اینکه لازم نیست کسی از فرد ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم، جرم عمومی و غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام های قضایی و انتظامی یا اعلام توسط مشاهده کنندگان تصاویر متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای مقرر میدارد : هركس به وسيله سيستم هاي رايانه اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.تبصره ۱ - ارتكاب اعمال فوق در خصوص محتويات مبتذل موجب محكوميت به حداقل يكي از مجازات هاي فوق مي شود. محتويات و آثار مبتذل به آثاري اطلاق مي گردد كه داراي صحنه ها و صور قبيحه باشد.تبصره ۲ ـ هرگاه محتويات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به يك تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.بصره ۳ ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌ يافته مرتكب شود چنانچه مفسد في‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد.تبصره ۴ ـ محتويات مستهجن به تصوير، صوت يا متن واقعي يا غيرواقعي اطلاق مي شود كه بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است.  برخی شماره های استعلام به سامانه ۲۰۵۲۶ :  استعلام تعداد سیم کارت : ارسال کد ۵۱۱ به سامانه  ۲۰۵۲۶ استعلام نمره منفی و میزان تخلفات رانندگی : ارسال کد ۵۱۲ به سامانه ۲۰۵۲۶ استعلام خلافی و شکایت نسبت به جریمه ها : ارسال کد ۵۱۳ به ۲۰۵۲۶ استعلام سابقه بیمه (سوابق کاری) : ارسال کد ۵۱۴ به سامانه ۲۰۵۲۶ استعلام وضعیت یارانه و اعتراض حذف شدگان : ارسال کد ۵۱۵ به سامانه ۲۰۵۲۶ استعلام وضعیت سربازی و معافیت های ۹۵ : ارسال کد ۵۱۶ به سامانه  ۲۰۲۵۶  توضیح ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر  کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ این قانون توانائی خود را کلاً یا بعضاً  از دست داده باشند به ترتیب زیر با آنها رفتار خواهد شد :هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶% و بیشتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته می شود.چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ازکارافتاده جزئی شناخته می شود .اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت. بر اساس مصوبه هیئت دولت، درباره آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یک برنامه زمان‌بندی شده برای شناسنامه‌دار کردن کالاها در نظر گرفته شده است.بر اساس این مصوبه،  برای سه گروه کالایی، مهلت زمانی دو، چهار و شش ماهه برای تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه در نظر گرفته شده است. ماده یک این آیین‌نامه عنوان می‌کند، وزارت صنعت، معدن تجارت موظف است، عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاه‌هایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.همچنین برمبنای ماده 3، آیین نامه اجرایی شناسه و رهگیری کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا، طبق اولویت‏ها‏ و زمان‏‌بندی زیر انجام می‌‏شود.کشف ۹ کانتینر جدید قاچاق آن هم در دل گمرک شهید رجایی در حالی رخ داده که این کالاها مهر ترخیص خورده و آماده ورود به کشور بوده است.به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسئولان نیروی انتظامی استان هرمزگان صبح امروز از کشف 9 کانتینر کالای قاچاق به ارزش بیش از 15 میلیارد تومان خبردادند. بنا به گفته مسئولان استانی، این کانتینرها مربوط به ظروف شیشه‌ای و بلورجات است در همین راستا این موضوع را از مسئولان بخش‌های مختلف سازمان گمرک ایران پیگیر شدیم تا جزئیات بیشتری در این رابطه به دست آید که متأسفانه مسئولان از وقوع چنین قاچاقی ابراز بی اطلاعی کرده و آن را موکول به بررسی‌های بیشتر کردند. به گزارش فارس، براساس اطلاعات واصله، یک مقام مسئول در رابطه با کشف 9 کانتینر قاچاق عنوان می‌کند: اواخر سال گذشته یک کانتینر قاچاق کشف شد و پس از آن نیروی انتظامی نام این فرد و شرکت را در لیست پیگیری قرار داد، اما طی این مدت این فرد اقدام به واردات نکرده بود، تا اینکه در یک پرونده جدید، اقدام به ثبت اظهارنامه ورود 11 کانتینر ظروف پلاستیکی کرد.بر این اساس با رصد و بررسی به موقع این پرونده با توجه به سوء سابقه و قاچاق گذشته این فرد، متوجه شدیم از 11 کانتینر اظهار شده 9 کانتینر مربوط به ظروف شیشه‌ای، کریستال و بلورجات است و تنها 3 کانتینر آن کالاهایی بوده که این فرد به گمرک اظهار کرده است. این مقام آگاه تاکید کرد: کانتینرهای اظهارشده از درب خروج گمرک بیرون نرفته و با هماهنگی بازپرس، دستور قضایی برای نمونه‌برداری و بررسی اخذ و در جریان رسیدگی به آن این تعداد کانتینر قاچاق کشف شده است، اکنون نیز نیروی انتظامی کانتینرها را از گمرک تحویل گرفته و فرایند اداری آن برای تحویل به اداره اموال تملیکی در حال انجام است.به گزارش فارس، نکته جالب توجه این پرونده این بوده که پیش از آنکه کالاها از گمرک ترخیص شود، نیروی انتظامی براساس سابقه فرد، پیگیر موضوع شده و این قاچاق کشف می‌شود. اطلاعات واصله نشان می‌دهد، برای این کالاها در گمرک بندر شهید رجایی پروانه گمرکی نیز صادر شده و مراحل ترخیص آن در حال انجام بوده است که با اقدام به موقع نیروی انتظامی این کالاها کشف و ضبط می‌شود. این موضوع بدان معنا است که اگر نیروی انتظامی اقدام پیش دستانه نمی‌کرد، باتوجه به اتمام فرایند کارشناسی و ارزیابی، این کالاها به سادگی در چرخه توزیع قرار می‌گرفت. بنا بر این گزارش هرچند تلاش‌های گسترده‌ای برای استقرار سامانه جامع امور گمرکی صورت گرفته است، اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که این سامانه نواقص متعددی دارد که در کنار دیگر مشکلات همچنان تواقعات را به طور کامل برآورده نکرده است و در حال حاضر شبیه به مرکزی برای ارائه اطلاعات خام از تجارت خارجی و اتوماسیون اداری عمل می‌کند.به گزارش فارس، کالای وارد شده به اسم ظروف پلاستیکی اظهار شده ولی در واقع بلورجات بوده است. ظروف پلاستیکی وارداتی عوارض 10 درصدی دارد، اما ظروف شیشه‌ای و بلوری‌جات حقوق ورودی و سود بازرگانی چند برابر دارند که همین موضوع باعث جعل و تقلب در کار شده است. وضع عوارض جدید بر تولید و وارداتدریافت نیم در هزار ارزش کالاهای دارای پسماند در صورت عدم بازیافت +اسامی کالاهادر نامه‌ای که اخیراً ابتکار رئیس سازمان محیط زیست به نعمت زاده وزیر صنعت نوشته است، تولیدکنندگان و واردکنندگان برخی کالاها باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند و در غیر اینصورت، موظفند نیم در هزار ارزش کالا را همزمان با فروش و یا واردات به صندوق ملی محیط زیست پرداخت کنند.در نامه رئیس سازمان محیط زیست خطاب به وزیر صنعت آمده است:موضوع: ماده 12 آئین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندهاهمانطور که استحضار دارند قانون مدیریت پسماندها در سال 1383 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و متعاقب آن آیین‌نامه اجرایی آن نیز در سال 1383 به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است.چنانچه براساس ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام مشروح زیر باید پسماند حاصل از کالاهای خود را بازیافت کنند و در صورتی که نتوانند به این امر اقدام کنند باید برابر نیم در هزار کالا را همزمان با فروش و یا ورود به صندوق (صندوق ملی محیط زیست) پرداخت کنند. فهرست کالاها: 1ـ مواد پلیمری از قبیل پلاستیک‌ها، PET و لاستیک 2ـ کالاهای شیشه‌ای، کریستال 3ـ اشیای ساخته شده از فلزات ساده و آلیاژی 4ـ اشیای ساخته شده از چوب و نئوپان 5ـ کالاهای ساخته شده از کاغذ و مقوا 6ـ انواع روغن‌های روانکار 7ـ کالاهایی که حداقل از دو جزء شیشه، فلز، پلیمر، سلولز تشکیل شوند 8ـ لوازم برقی و الکترونیکی 9ـ انواع مصالح ساختمانی از نوع کانی‌های غیرفلزی با عنایت به اینکه صندوق ملی محیط زیست در دولت‌های پیشین (نهم و دهم) شکل نگرفته بود، لذا همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، موضوع در دستور کار این سازمان قرار گرفت به طوری که در سال 1393 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست به تصویب هیأت محترم وزیران رسید و سپس به استناد نامه شماره 93.102.2755 مورخ 15 آذرماه 1393 شورای نگهبان نیز تأیید شده و این مصوبه را جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس‌جمهور در تاریخ 27 آذرماه 1393 برای اجرا به سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد وصندوق ملی محیط زیست در همان سال توسط این سازمان شکل گرفت، لذا در بدو امر از سال تأسیس صندوق ملی محیط زیست اجرای ماده (12) یاد شده لازم و ضروری است. شایان ذکر است با توجه به جلسه مشترک معاون محیط زیست انسانی این سازمان، مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست و قائم مقام و معاون بازرگانی داخلی آن وزارتخانه در بهمن ماه سال 1394 در مرحله اول با مشمولیت بر کالاهای با حجم بالا و تأثیر حداقلی بر کالاهای مورد مصرف عمومی، کالاهای مشمول بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 94 نیز به شرح ذیل از سوی این سازمان به آن معاونت اعلام شده است. کالاهای مشمول: 1ـ فصل بیست و هفتم؛ سوخت‌های معدنی، روغن‌های معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری، موم‌های معدنی2ـ فصول بیست و هشتم تا سی و هشتم، محصولات صنایع شیمایی یا صنایع وابسته به آن3ـ فصل سی و نهم؛ مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد4ـ فصل چهلم؛ کائوچو و اشیاء ساخته شده از کائوچو 5ـ فصل چهل و چهارم؛ چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب6ـ فصول هشتاد و چهارم و هشتاد و پنجم؛ ماشین‌های خودکار داده پردازی و ماشین‌آلات و دستگاه های برقیبا عنایت به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره 56.8748 مورخ 24 فروردین 95 اداره کل نظارت بر اجرای بودجه معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور که اعلام داشته است از آنجایی که صندوق ملی محیط زیست «مؤسسه عمومی غیر دولتی» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری است، و مطابق مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات ناظر بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی فعالیت می‌نماید و مبالغ موضوع ماده (12) آیین‌نامه یاد شده جزو منابع درآمدی دولت نمی‌باشد و در قوانین سنواتی نیز ردیف درآمدی برای آن پیش‌بینی نشده است، لذا افتتاح حساب درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوعیت ندارد و مبالغ مذکور (نیم در هزار) می‌بایست به شماره حسابی که صندوق ملی محیط زیست اعلام می‌نماید واریز شود، بدینوسیله شماره حساب 2179208001007 به نام صندوق ملی محیط زیست نزد بانک ملی ایران، شعبه پارسا (کد 947) جهت واریز نیم در هزار ارزش کالای مشمول توسط گمرکات کشور و تولیدکنندگان داخل تعیین می‌گردد.