شرح خبر

سازمان امور مالیاتی می تواند حساب های پرترافیک را کنترل کند

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

سازمان امور مالیاتی می تواند حساب های پرترافیک را کنترل کند  سیف درباره معرفی فروشندگان عمده ارز به سازمان امور مالیاتی گفت: سازمان مالیاتی به موجب قانون می تواند اطلاعاتی را از بانک مرکزی اخذ کند تا از طریق مرکز اطلاعات بانکی حساب های پرترافیک را در رابطه با فعالیت های مختلف کنترل کند؛بنابراین زمانی که حجم عملیات هرحسابی بالا باشد،می تواند باعث دقت سازمان امور مالیاتی شود که آیا صاحبان این حساب ها اظهارنامه مالیاتی ارائه داده اند یا خیر.124 نفر از معامله گران ارز به سازمان مالیاتی معرفی شدند معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: 124 نفر از خریداران و فروشندگان عمده ارز به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدند. فرشاد حیدری گفت: براساس قانون هر نوع خرید و فروش و انتقال ارز اگر از مجرای قانونی انجام نشود مصداق قاچاق محسوب می شود و به همین خاطر حتماً باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد. وی افزود: تعدادی از خریداران و فروشندگان عمده ارز برای رفع نیاز و واردات کالا خرید و فروش ارز انجام نمی دهند. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: افراد معرفی شده به سازمان امور مالیاتی اگر در فضای کسب و کار قانونی برای واردات کالا و مصارف مورد نیاز کار می کردند مشمول مالیات نخواهند بود ولی اگر اقدامشان سوداگرانه تشخیص داده شود ضمن اینکه از بابت کار قاچاق با آنها برخورد قانونی صورت می گیرد باید مالیات درآمد حاصله را نیز بپردازند. حیدری گفت: اگر این افراد اسنادی دال بر اینکه کارشان متعارف بوده ارائه دهند از نظر ما اشکالی در کار آنها مترتب نیست اما اشکال اساسی این است که با خرید و فروش و ایجاد التهاب در بازار ارز، هم در نظام ارزی کشور اخلال ایجاد می کنند و هم مالیات نمی پردازند. خبر / بانک ها ملزم به ارایه یک نسخه از قراردادها به مشتریان هستند بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها تاکید کرد، باهدف آگاهی کامل مشتری از مفاد قراردادهای منعقده، پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است در اختیار مشتریان قرار دهند.