شرح خبر

آنچه که مهم است در تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۵ به آن توجه داشته باشیم

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

موارد مدنظر در اظهارنامه مالیاتی گروه های شغلی سه گانه برابر آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم / فرم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع آیین نامه یادشده برای هر یک از گروه های اول ، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد ؛ گروه اول : ۱ . اطلاعات هویتی ( اطلاعات هویتی و مکانی - مجوزهای فعالیت اقتصادی )۲ . درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق۳ . موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره۴ . واردات و صادرات کالاها و خدمات۵ . صورت حساب سود و زیان۶ . ترازنامه۷ . اطلاعات شرکاء۸ . اطلاعات حساب هاب بانکی مربوط به فعالیت شغلی گروه دوم : ۱ . اطلاعات هویتی ( اطلاعات هویتی و مکانی - مجوزهای فعالیت اقتصادی )۲ . درآمد مشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق۳ . موجودی مواد و کالا در اول و پایان دوره۴ . صورت درآمد و هزینه ( اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط )۵ . اطلاعات اموال و دارایی ها مربوط به فعالیت شغلی۶ . اطلاعات شرکاء۷ . اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی گروه سوم : ۱ . اطلاعات هویتی ( اطلاعات هویتی و مکانی - مجوزهای فعالیت اقتصادی )۲ . درآمدمشمول مالیات ، بخشودگی های مالیاتی ، معافیت های قانونی و مالیات متعلق۳ . خلاصه درآمد و هزینه ( اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط )۴ . اطلاعات شرکاء۵ . اطلاعات حساب های بانکی مربوط به فعالیت شغلی نکته مهم : در موادی که هر یک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد عدم تکمیل آن " خللی به اعتبار اظهارنامه " وارد نخواهد کرد . آنچه که در این تکلیف مهم است ... حساب بانکی مرتبط با شغل مودی است که اگر اعلام و ابراز نشود اظهارنامه اعتبار لازم را نخواهد داشت و چه بسا پس از ارتباط با سامانه بانکی و اخذ حساب بانکی مرتبط با شغل مودی ، اظهارنامه تنظیمی اداره امور مالیاتی ملاک تعیین درامد و مالیات قرار گیرد .یادداشت / عوامل بازدارنده مشارکت عمومی برای پرداخت ماليات بی اعتمادی به سياستهای نادرست دولتهای قبل، مهمترين عامل بازدارنده براي مشارکت در پرداخت ماليات بوده می باشد . ملموس نبودن موارد مصرف ماليات براي اقشار و اصناف مختلف جامعه، عامل مهم دیگری است که موجب مي شود موديان مالياتي در برابر پرداخت ماليات در موعد مقرر و نيز ارائه صحيح اطلاعات شغلي خود مقاومت نمايند . عامل ديگري که تاثير بسزايي در کاهش مشارکت موديان مالياتي دارد اقتصاد زير زميني و فرار مالياتي کساني است که اصطلاحا دانه درشت ناميده شده و به انحاء گوناگون از پرداخت ماليات طفره مي روند.  در نظر گرفتن تشويقات و معافيتهای منطقی و عادلانه يکی ديگر از عواملي است که مي تواند در اصلاح روابط سيستم مالياتي و موديان و افزايش اعتماد ما بين آنها تاثيرگذار باشد. به طور قطع رسيدن به شرايط آرماني و برقراری فضای اعتماد و اطمينان بين مردم و دستگاه مالياتی نيازمند برنامه ريزی و اقدامات کارشناسي دقيقي است که در طول زمان بتواند مردم را با دولت کرده همگام کرده و موجب تقويت وفاق ملی و عزم همگانی برای رشد و اعتلای کشور گردد.