شرح خبر

گام هاي اساسي در انبارگرداني , انواع حساب های ریالی و ارزی(سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

گام هاي اساسي در انبارگرداني 1 - تعيين هماهنگ كننده عمليات انبار گرداني كه سرپرستي عمليات شمارش را برعهده خواهد داشت . 2 - تهيه مقدمات شروع عمليات شامل تهيه فرمهاي شمارش ، تهيه وسايل و ابزار كارشمارش يا توزين ، برنامه ريزي جهت ساعت شروع و خاتمه روزانه . 3 - تعيين گروه هاي شمارش و آموزش لازم به اعضاء تيم شمارش. 4 - بازديد از كليه انبارها و كنترل استقرار صحيح اجناس به نحو قابل شمارش و درج مشخصات كامل موجوديها ، تفكيك اقلام قابل شمارش اعم از سالم ، اسقاط ، موجودي هاي اماني . 5 - يادداشت شماره آخرين رسيد و حواله انبار قبل از شروع عمليات انبارگرداني . 6 - نظارت سرپرست انبارگرداني در حين شمارش و كنترل صورت نهائي شمارش و پيگيري مغايرتها و تهيه گزارش نهائي. 7 - هماهنگي با نمايندگان حسابرسان مستقل شركت . 8 - اعلام روزها و ساعات انبارگرداني به كليه قسمت ها ، و حتي الامكان از ورود و خروج كالا جلوگيري شودمگربا نظارت هماهنگ كننده عمليات انبارگرداني . 9 - تنظيم برگه هاي شمارش در 2 بخش ( شمارش اول و شمارش دوم ) و كنترل امار برگه هاي تسليم شده و باطله و كنترل باحسابهاي دفاتر . 10 - در صورت مغايرت در شمارش اوليه ، شمارش دوم انجام گرديده و قابل اطمينان تلقي مي گردد . 11 - در طول انبارگرداني ، جابجائي بين قسمتهاي انبار مجاز نمي باشد مگر با نظارت هماهنگ كننده . 12 - امضاء كليه برگه هاي شمارش توسط سرگروه شمارش ، و امضاء صورت هاي شمارش و صورتجلسات توسط هماهنگ كننده . 13 - درخاتمه انبارگرداني تهيه صورتجلسه انجام عمليات با شرح خلاصه چگونگي اجراي عمليات با امضاء هماهنگ كننده و معاون مالي و تحويل يك نسخه به حسابرسان مستقل کشف ابر آغشته به تریاک در سیسمونی نوزادمأموران گمرک ایران ابر آغشته به تریاک در سیسمونی نوزاد کشف کردند.جاسازی تریاک در داخل فندق و جداره کیف زنانه از دیگر ترفندهای قاچاقچیان مواد مخدر طی هفته های اخیر بود که با هوشیاری مأموران حوزه 3 امانات پستی گمرک فرودگاه امام خمینی( ره) کشف شده است.مأموران حوزه 3 گمرک فرودگاه امام خمینی(ره)  طی دی ماه، ده فقره تریاک و شیره تریاک کشف کردندكه كليه مواد مكشوفه به طرز ماهرانه اي در بسته ها و مرسولات پستي جاسازی شده بود.مأموران این گمرک طی دی ماه سالجاری در مجموع 6کیلو و 14گرم تریاک و شیره تریاک کشف کردند.  یادداشت / از جمله احکام مندرج در آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الزام به ارائه اطلاعات زیر به سازمان امور مالیاتی از ناحیه دستگاه های اجرایی انواع حساب های ریالی و ارزی(سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری : مربوط به اشخاص حقوقی : کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده ۲ قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود مربوط به اشخاص حقیقی : جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پانصدمیلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد. با ابلاغ آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مالیات های مستقیم اصلاحی کلیه دستگاه های کشور ملزم به ارائه اطلاعات زیر به سازمان امورمالیاتی کشور هستند: خرید و فروش کالا مجموع معاملات هر شخص در یکسال به میزان یکصد و ۱۵۰ میلیون تومان و بیشتر خرید و فروش خدماتمجموع معاملات برای هر شخص در یکسال به میزان ۷۵ میلیون تومان و بیشتر تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای قراردادهای مربوط به انجام  معاملات و فعالیت های تجاریکلیه قراردادها عملیات پیمانکاری و هرگونه خدماتمجموع قراردادهای هر شخص با ارزش ۷۵ میلیون تومان و بیشتر خرید و فروش ارز(اعم از نقدی یا برات حواله ای)کلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از ۲۵۰۰۰ دلار و یا معادل آن در هر سال خرید و فروش سکه و شمش طلاکلیه معاملات بانک مرکزی و سایر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و بورس کالا انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختیکلیه بیمه های صادره و خسارت های پرداختی بارنامه و صورت حمل و نقل بار و مسافرکلیه بارنامه ها و صورت حمل و نقل بار و مسافر نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادارجمع گردش خرید و فروش سالانه سهم و یا سایر اوراق بهادار اشخاصی که به میزان یک میلیارد ریال و بیشتر باشد انواع حساب های ریالی و ارزی(سپرده های دیدار) نزد بانک ها و موسسات اعتباری اشخاص حقوقی:کل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده ۲ قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود اشخاص حقیقی:جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های اشخاص که در طی سال شمسی پانصدمیلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد. انواع سپرده های غیر دیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانک ها و موسسات اعتباری اشخاص حقوقی:جمع گردش و مانده کلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده(۲) قانون که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح شده یا می شود اشخاص حقیقی:جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پانصدمیلیون تومان (یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.