شرح خبر

کسانی که می‌خواهند در کار مفیدتر باشند کنار کسی بنشینند که مفیدتر است

پنجشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۶

کسانی که می‌خواهند در کار مفیدتر باشند کنار کسی بنشینند که مفیدتر استهمسایه‌های محیط کارپژوهشگران هاروارد بیزنس‌ریویو روی بیش از 2هزار کارگر پژوهش خود را انجام داده‌اند؛ این کارگران و کارمندان در همه نقاط دنیا و در شرکت‌های مختلف مشغول به کار هستند. چند مورد به صورت مشخص مورد بررسی قرار گرفته‌است. تأثیر همسایه‌ها بر عملکرد کارمندان جزو موارد اساسی بوده که مورد بررسی قرار گرفته‌است. فرض کنید یک کارمند، سه همکار دارد: یکی کنار دست او می‌نشیند، یکی کمی دورتر و آخری از همه دورتر است. در این پژوهش عملکرد هر سه کارمند به نسبت فاصله‌ای که با کارمند فرضیِ ما دارند مورد بررسی قرار گرفته‌است. این بررسی به روش‌های مختلفی انجام شده‌است.

حاصل پژوهش این بود که همسایه‌ها تأثیر عمیقی بر عملکرد کارمندان می‌گذارند. این تأثیر گاهی مثبت و گاهی منفی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 10درصد از عملکرد یک کارمند به همسایه او در محیط کارش بستگی دارد. اگر همسایه را با فردی عوض کنیم که کارایی‌اش دو برابر او است، کارایی کارمندِ فرضی نیز به صورت متوسط 10درصد افزایش پیدا می‌کند. واقعیت این است که کارمندان معمولاً به صورت تصادفی میز کار خود را انتخاب می‌کنند. پژوهشگران اچ‌بی‌آر در آزمایش خود به صورت ویژه به بررسی این موضوع پرداخته‌اند. سازمانی که تمام تمرکز آن بر منابع انسانی است معمولاً کارمندان را به صورت تصادفی به نقاط مختلف اداره می‌فرستد. به‌این‌ترتیب تأثیری که کارمندان از همسایه‌های خود می‌گیرند نیز کاملاً تصادفی است.

در این پژوهش، کارمندان به سه بخش تقسیم شده‌اند: کارمندان کارآمد که وظایف خود را خیلی زود به پایان می‌رسانند و در زمینه کیفیت خیلی خوب نیستند؛ کارمندان کیفیت که بهترین کار را انجام می‌دهند اما سرعت آنها خیلی پایین است؛ و کارمندان معمولی که در وضعیت متوسط قرار دارند و از همه ابعاد برخوردارند. در این پژوهش 25درصد از افراد کارآمد بودند، 25درصد کارمند کیفیت بودند و 50درصد در دسته معمولی‌ها قرار می‌گرفتند.