شرح خبر

نحوه انتقال مالکیت ملک به همسر، بشکلی که قابل برگشت باشد

شنبه, ۲۶ فروردین ۱۳۹۶

اطلاعات حقوقی / نحوه انتقال مالکیت ملک به همسر، بشکلی که قابل برگشت باشد.خانه ای دارم و می خواهم به همسرم این اطمینان را بدهم که ۳ دانگ ان در اینده ای نه چندان دور به نام ایشان میشود؛ اما نمی خواهم در حال حاضر ۳ دانگ را سند بزنم. ایا قراردادی وجود دارد که بشود با ان چنین کاری انجام داد؟ یعنی این اطمینان در ایشان بوجود اید.

 

مي توانيد در قالب سند صلح مبادرت به انتقال نماييد و در سند مزبور حق فسخ نسبت به انتقال مزبور برأي خود درج نماييد. البته قيد مدت برای وجود حق فسخ ضروري است. در اين مدت هر زمان مي‌توانيد نسبت به أعاده مالكيت به خود اقدام نماييد.