شرح خبر

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی کالا و خودروی همراه مسافر 1395

یکشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی کالا و خودروی همراه مسافر 1395فهرستمقدمهكلياتمقررات کالاي همراه مسافران خروجيخشکبارخاويارفرش و گليمارز خارجي و ريال ايرانيطلا و نقرهسلاح و مهماتمحصولات فرهنگي – هنري و اشياء عتيقهخروج موقت خودروفهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانهمقررات کالاي همراه مسافران وروديارز و ريال ايرانيطلا و نقرهپرندگان و حيواناتاقلام مخابراتگل و گياهداروسيگارابزارآلات کار همراه کارگرانکالاهاي همراه ايرانيان مقيم خارجورود موقت خودروقوانين گمرکي مربوط به ورود جهانگردانقوانين گمرکي مربوط به ورود خبرنگاران خارجي كليات :مسافران خروجي اعم از اينکه ايراني يا خارجي باشند مي توانند علاوه بر وسايل سفر و لوازم شخصي، کالاهاي ايراني به هر ميزان و کالاي غيرايراني تا سقف مقرر در آيين نامه مسافران ورودي را همراه ببرند مشروط بر آنکه هر دو گروه کالا جنبه تجاري پيدا نکند.لوازم شخصي )به استناد تبصره ماده 135 آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي ( : عبارت است از اشياي نو و مستعمل يک مسافر که ممکن است بطور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد، اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل کالاهايي که جنبه تجاري دارد نخواهد شد .در ضمن تشخيص کالاي شخصي يا تجاري از کالا با گمرک است.ماده 136 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي :بر اساس ماده 136 مسافرين ورودي و يا خروجي از قلمرو گمرکي موظفند کالاي همراه خود را به گمرک اظهار نمايند اين اظهار مي تواند بصورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرک به آنان اظهارنامه مخصوصمسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرک تسليم نمايندچنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي وبه گمرک اظهار نکرده باشد و گمرک بر اثر بازرسي آنها را کشف نمايد، مشمول مقررات قاچاق خواهد بودشايان ذكراست در مرزهايي كه گمرك از نظام دو مسير سبز و قرمز براي كنترل هاي گمركي اقدام مي نمايد انتخاب مسير توسط مسافر به منزله اظهار كالاي خود مي باشد و در صورت انتخاب مسير سبز به اين معني خواهد بود كه كالايي براي اظهار به گمرك ندارد .در صورت درخواست مسافر مقيم ايران که قلمرو گمرکي کشور را ترک مي نمايد گمرک ملزم است بخشي از کالاي همراه وي را که مجاز به خروج آن مي باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد به کشور از پرداخت حقوقورودي معاف شود.اتباع خارجي که بطور رسمي در ايران به کار يا تحصيل اشتغال دارند در پايان کار يا تحصيل مي توانند لوازم منزل خود را در حد متعارف بدون ارائه مجوز يا کارت بازرگاني از کشور خارج نمايند. الف ( مقررات خروجي كالاي همراه مسافر :خشکبار :خروج انواع خشکبار به همراه مسافر به ازاي هر گذرنامه 10 کيلوگرم و زعفران به ازاي هر گذرنامه 100 گرم مجاز است.خروج پسته، مغز پسته، خشکبار، زعفران براي مسافران به عتبات عاليات و ساير اماکن مقدسه ممنوع است.خاويار :ميزان مجاز خروج خاويار توسط مسافرين 125 گرم م يباشد.فرش و گليم :خروج فرش دستباف به همراه مسافر تا سقف 20 مترمربع مجاز بوده و محدوديتي از نظر تعداد قطعات فرش همراه مسافر در سقف متراژ ذکر شده وجود نخواهد داشت.خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهاي هوايي از مرزهاي زميني و دريايي نيز مجاز م يباشدخروج فرش هاي نفيس و ساير اشيايي که داراي ارز شهاي تاريخي و ميراث فرهنگي هستند، به همراه مسافر ممنوع است.خروج فرش همراه مسافر به مقصد کشورهاي زيارتي عراق، سوريه و عربستان سعودي ممنوع م يباشد.ارز و ريال ايراني :به موجب مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خروج ارز بصورت اسكناس حداکثر به مبلغ 10.000 دلار و يا معادل آن به ارزهاي ديگر توسط هر مسافر بلامانع م يباشد.خروج ارز خارجي بيش از سقف تعيين شده مستلزم اظهار آن به گمرك و ثبت اطلاعات در درگاه الكترونيكي نزد گمرك به آدرس اینترنتی http://cdf.irica.ir بوده و موکول به ارائه اظهارنامه ارزي و يا اعلاميه بانکي مربوط و يا هر سند بانکي که مبين پرداخت وجه به صورت اسکناس از محل حساب ارزي يا فروش ارز باشد توسط مسافرخواهد بودميزان خروج ريال ايراني همراه مسافر حداکثر پنج ميليون ريال م يباشد.طلا و نقره :خروج زيورآلات شخصي همراه مسافر، حداکثر تا ميزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود.خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا ميزان 3 کيلوگرم مجاز م يباشد مشروطبر اينکه اشياء مذکور از زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردداگر زیورآلات مزین به سنگ های گرانبها از قبیل الماس ،یاقوت و زمرد باشد نباید وزن آن در مجموع از یک قیراط بیشتر باشد.حیوانات خانگی:خروج حیوانات خانگی پس از اخذ مجوز ازسازمان دامپزشكي ورعايت تشريفات گمركي امکان پذیرمي باشد.ضمنا ضرورت دارد مسافر از مقررات كشور مقصد در اين خصوص وشرايط حمل توسط شركت هاي هواپيمائي درمورد حیوانات خانگی اطلاعات لازم را اخذ نمايد.سلاح و مهمات :خروج اسلحه و مهمات و تجهيزات نظامي از کشور ممنوع است.محصولات فرهنگي، هنري و اشياء عتيقه :خروج اشياي عتيقه، آثار هنري اصيل، کتا بهاي خطي و چاپ سنگي، قطعات خوشنويسي شده، اوراق مينياتور، انواع سک ههاي گرانبها و هر نوع اشياي تاريخي و ميراث فرهنگي ممنوع است.ارسال کليه آثار صوتي ) اعم از CD و نوارداراي مجوز تکثير از مرکز موسيقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از کليه مبادي خروجي، به خارج از کشور با رعايت مقررات و ضوابط گمرکي مجاز م يباشد.ارسال نوارهاي کاست فاقد مجوز تکثير، با تشخيص و مجوز ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.خروج آثار تصويري و رايان هاي و آثار مکتوب شامل کتاب و مطبوعات با رعايت ) تجاري نبودن ( و داراي مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع است.خروج کليه محصولات فرهنگي و هنري از کشور به صورت محموله پستي، همراه مسافر يا تجاري به استثناي موارد زير آزاد م يباشد:الفقرآن مجيد که داراي مهر تأييد شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن )وابسته به سازمان تبليغات اسلامينباشد.بفيلم هاي سينمايي 35 ميليمتري.جاصل کليه کتب خطي قديمي و چاپ سنگي.دآثار هنري و ادوات موسيقي که جزو ميراث فرهنگي کشور محسوب م يشودنحوه تشخيص و تعيين مصاديق موارد مربوط به بندهايج ( و ) د ( براساس قوانين و مقررات مربوط توسط سازمان ميراث فرهنگي کشور اعلام م يشود.خروج محصولات فرهنگي و هنري به صورت تجاري مستلزم رعايت قوانين و مقررات مرتبط م يباشد.صدور تابلوي نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.خروج موقت خودرو :متقاضيان اخذ پروانه خروج موقت خودروهاي سواري براي خروج خودروي خود مي توانند با در دست داشتن اسناد مالکيت خودرو خود و يا وکالتنامه رسمي از سوي صاحب خودرو به يکي از گمرکات مراکز استان ها و يا گمرکتهران مراجعه تا نسبت به انجام تشريفات گمرکي مربوطه اقدام کنند.مدارک مورد نياز:-1 اصل و کپي سند مالکيت وسيله نقليه-2 حضور خودرو در گمرک-3 حضور مالک يا نماينده قانوني وي در گمرک-4 اصل و کپي شناسنامه نيروي انتظامي خودرو-5 اصل و دو کپي از کارت خودرو-6 اصل و دوکپي از شناسنامه يا پاسپورت مالک خودرو-7 در صورتي که خودرو در رهن بانک يا شرکت ليزينگ باشند منوط به اخذموافقت آنها م يباشد.توضيح : خروج خودروهاي بالاي 25 سال منوط به اخذ مجوز از سازمان ميراث فرهنگي مي باشد .مدت اعتبار پروانه خروج موقت 3 ماه حداکثر تا يک سال مي باشد و پس از اين مدت بايست پس از بازگرداندن خودرو نسبت به ابطال پروانه خروج موقت يا تمديد آن در گمرک مربوطه اقدام کننددر صورتي که ظرف مهلت تعيين شدهخودرو به کشور وارد نشود، مشمول پراخت جریمه و پيگرد قانوني م يشوددوراظهاری خروج موقتبا استفاده از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان دور اظهاری خروج موقت به طور تمام سیستمی، بدون حضور فیزیکی اشخاص در گمرکات اجرایی و در تمام ساعات شبانه روز امکان پذیر گشته استدر گذشته انجام اظهار خروج موقت مستقیماً توسط گمرک ایران و از طریق گمرکات اجرایی انجام می گرفت و صاحبان کالا با مراجعه حضوری به گمرک مورد نظر اقدام به ارائه اسناد مورد نیاز می نمودند که این اقدام باعث افزایش زمان انجام تشريفات ترخیص و اسراف در وقت و هزينه خدمت گیرندگان شده وو احتمال وقوع تخلفات به دلیل ارتباط حضوری اشخاص و تبادل فیزیکی اسناد و مدارک را به شدت افزایش داده بود.اکنون با وجود امکان دوراظهاری خروج موقت در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی صاحبان کالا پس از یک بار مراجعه حضوری به گمرک اجرایی و اخذ نام کاربری و رمز عبور سامانه پنجره واحد با مراجعه به این سامانه از طریقاینترنت، دوراظهاری خروج موقت را انجام داده و مدارک و اسناد اسکن شده را در سامانه بارگذاری می نمایندپس از انجام دوراظهاری، از آن پس، کاربر بدون حضور فیزيكي در گمرك ، از روند پیشرفت فرآيند خروج كالاي خودمطلع شده و از مراحل تشريفات قانوني اظهارنامه گمركي خود آگاه می گردد.فهرست اقلام دارویی ممنوعه هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه:ورود اقلام دارویی ذیل در هنگام مسافرت به کشورهای آسیای میانه از سوی گمرکات این کشورها ممنوع و مشمول جریمه های سنگین می باشد.از مسافران درخواست می گردد از همراه داشتن اینگونه داروها در زمان مسافرت به کشورهای آسیای میانه حتی برای مصارف شخصی اکیدا خودداری نمایند.استامینوفن کد یینکلرودیازپوکسایددیفن اکسیلاتکلونازپامکلداکسبنسکالسودافدکلداستاپتی_دول 100رایدول 100افرینسوداکلدب – مسافران ورودي :بر اساس ماده 138 آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي کالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار )سالانهاز پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غير تجاري بودن با اخذ حقوق گمرکي و دو برابر سود بازرگانيقابل ترخيص مي باشدچنانچه کالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد )به استثناء کالاي ممنوعهپس از انجام تشريفات گمرکي ترخيص مي شود و در صورتي که جنبه تجاري داشته باشد در مورد کالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرک منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به کالاي تجاري استاما در مورد کالاي ممنوع گمرک موظف است بر طبق ماده ) 105 ( قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات کالا بايد در هنگامورود در صورتمجلس تنظيمي منعکس و به امضاي مسافر نيز برسد و يک نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذکور در آن منعکس گردد.اسباب سفر و اشياء شخصي مستعمل همراه مسافر در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد بطور كلي از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف م يباشند . ماده 140 آ يي ننامه اجرايي قانون امورگمرکي :براساس ماده 140 آئين نامه اجرايي قانون امور گمرکي اگر مسافرين که براي مدت کوتاهي به قلمرو گمرکي کشور وارد مي شوند جامه دان ها و بسته هايي همراه داشته باشند که در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد، مي توانند درخواست نماينده به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمرک در موقع ورود و خروج در انبار گمرک به امانت نگهداري شود.تحويل مجدد بسته ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمرکي کشور در مقابل اخذ قبض انبار مذکور که در پشت آن ، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت دار گمرک مي رسدانجام خواهد شد .تبصره : اگر اين کالاها تاپايان مهلت مقرر درماده 24 قانون ) که مفاد آن به هنگام تحويل کالا به ذينفع تفهيم خواهدشدازقلمرو گمرکي کشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر وپرداخت وجوه متعلقه ازگمرک ترخيصنگردد، کالا متروکه محسوب ومقررات مربوطه درمورد آن اعمال مي شود.ارز و ريال ايراني :ورود ارز خارجي طبق مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تا ميزان 10.000 دلار و معادل آن به ارزهاي خارجي مجاز بوده و بيش از آن مستلزم اظهار آن به گمرك و ثبت اطلاعات در درگاه الكترونيكي نزد گمرك بهآدرس اینترنتی http://cdf.irica.ir بوده و پس از تحويل ارز نزد بانك ملي و اخذ رسيد چاپي با كد رهگيري مجاز مي باشد .توجه 1 : استرداد وجه ارز از بانك ملي پس از تائيد مركز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي  FIU امكان پذير مي باشد .توجه 2 : مسافر ورودي قبل از ورود به كشور مي تواند از اظهار ارز بيش از ده هزار دلار ) و يا معادل آن ( انصراف و پس از رعايت تشريفات خروج ، از كشور خارج و ارز خود را مرجوع نمايند .عدم رعايت مقررات فوق الذكر مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد شد .ورود پول ايراني ) ريال ( به ميزان 000 ‚ 000 ‚ 5 ريال مجاز مي باشد . ورود بيش از آن مشمول مقررات پولي و بانكي كشور مي باشد .طلا و نقره :ورود زيورآلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتري، النگو، ساعت و غيره در حد متعارف و براي مصارف شخصي بصورت واحد و تا سقف 150 گرم مجاز بوده و ورود مازاد بر آن منوط بهکسب اجازه قبلي از بانک مرکزي م يباشد.پرندگان و حيوانات :ورود پرنده زينتي تا اطلاع ثانوي به كشور ممنوع مي باشد . ورود و خروج حيوانات اهلي منوط به كسب مجوزهاي لازم از سازمان دامپزشكي بوده و پس از تائيد و رعايت تشريفات گمركي مربوطه خواهد بود .اقلام مخابراتي :ورود و ترخيص اقلام مخابراتي «تلفن بي سيم و... » منوط به ارائه مجوز از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات م يباشد.گل و گياه :ورود و ترخيص گياهان «گل – نهال و... » انواع بذر منوط به ارائه مجوز از قرنطينه نباتي م يباشد.دارو :ورود دارو فقط در حد مصرف شخصي قابل ترخيص است، بيش از آن مشمول اخذ مجوزهاي قانوني از قبيل وزارت بهداشت و... به علاوه پرداخت حقوق ورودي و ساير عوارض متعلقه خواهد بود .سيگار و تنباكو :ورود سيگار براي هر مسافر به ميزان يک باکس معادل 200 نخ يا 50 عدد سيگار برگ مجاز مي باشدهمچنين ميزان مجاز تنباکو براي هر مسافر 250 گرم است.توجه :مواد اوليه و قطعات و لوازم فني براي واحدهاي توليدي توسط مسافران قابل ترخيص نمي باشداسباب سفر و اشياء شخصي بايد همراه مسافر بوده و يا در زمان توقف وي در خارج به مؤسسه حمل ونقل تحويل و به فاصله يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد.چنانچه مسافر به دلايل مختلف نتوانست کالاي همراه خود را وارد نمايد از يک ماه قبل از سفر مي تواند آن را بارنامه و تا يک ماه بعد از ورود مي تواند با در دست داشتن گذرنامه، اسناد حمل، قبض انبار و انجام تشريفات گمرکيترخيص نمايدفرستنده و گيرنده در بارنامه بايد به نام خود مسافر باشديخچال ، يخچال فريزر ، فريزر ، تلويزيون و راديوضبط )به استثناي راديوضبط پرتابلاز فهرست کالاي مسافران ورودي با معافيت گمرکي حذف گرديدهاستاين ممنوعيت شامل کالاي همراه مسافران عادي مبادي مجاز ورودي و مناطق آزاد تجاري صنعتي نيز م يباشد.اقلام همراه مسافر بايد به صورت هديه، سوغات و يا شخصي بوده تا شامل احراز شرايط کالاي همراه مسافر گردد و به زبان ساده تر کالا براي فروش نباشد در غير اينصورت از شمول قوانين مسافري خارج و تابع قوانين تجاري از جملهداشتن کارت بازرگاني، مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ مجوز از ساير وزارتخانه ها و سازمانها بستگي به نوع کالا خواهد گرديد.ابزارآلات كار همراه كارگران :آلات و ابزار دستي مستعمل مربوط به كار و حرفه ايرانيان و خارجياني كه براي اقامت دائم به ايران م يآيند مشمول معافيت مسافري بند خ ماده 119 قانون امورگمركي مي باشند مشروط بر اينكه:الفاشتغال آن افراد به حرفه و پيشه كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان رسيده باشد و در نقاطي كه فاقد مقامات كنسولي ايران باشد ارائه گواهي مقامات محلي كفايت ميكند.بكالا يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد.جماشي نآلات و دستگاه ها از شمول اين مقررات مستثني بوده و تابع شرايط ورود طبق قانون مقررات صادرات و واردات م يباشد.دجنبه تجاري نداشته باشد.كالاي ايرانيان مقيم خارج ) موضوع بند ح ماده 119 قانون امور گمركي ( كه محل اقامت خود را ترك مي نمايند :لوازم خانه و اشياي شخصي مستعمل ايرانيان مقيم خارج اعم از مسافر با گذرنامه عادي، خدمت و يا سياسي كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر بوده و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجي كه براي اقامت به ايران وارد مي شوند، مشروط بر اينكه:الفلوازم و اشياي مزبور از كشور و محل اقامت مسافر حمل و يكماه قبل تا نه ماه بعد از ورود مسافر به گمرك برسد.بلوازم و اشياي مزبور با وضع و شئون اجتماعي آنان مناسب بوده و جنبهتجاري نداشته باشد.جظرف مدت پنج سال قبل از آن از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.دكارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يك ساله و يا بيشتر به خارج اعزام مي شوند در صورتي كه قبل از پايان مأموريت و توقف يك ساله وارد كشور شوند مشمول شرط مدت يكساله توقف مذكور در اين بند نخواهند بود.منظور از اشياء و لوازم شخصي مذكور در اين قانون اشيايي است كه عرفا فقط مورد استفاده صاحب آن قرار گيرد و منظور از لوازم خانه اشيايي است كه عرفا مورد استفاده خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل باشد و به تشخيص گمرک با وضع و شئون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.خودرو، موتورسيکلت و قايق موتوري شخصي مشمول مقررات فوق الذکر نم يباشد.ورود موقت خودرو :براساس ماده 78 قانون امور گمرکی مسافران غیرمقیم ایران می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایندایرانیان مقیم خارج در صورتی می توانند از مقرراتاین ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشوراقامت داشته باشند.صدور پروانه ورود موقت براي اتومبيل هاي مسافران وارده به كشور صرفاً براي آن دسته از مسافران انجام خواهد شد كه اولاً مقيم خارج از كشور بوده و ثانياً شرط سه ماه اقامت متوالي را در كشور مربوطه داشته باشند.مسافران خارجي و جهانگردان يا ايرانيان مقيم خارج از كشور كه داراي شرايط فوق الذكر م يباشند و با خودروي شخصي خود وارد كشور م يشوند هرگاه براي آن خودرو جواز عبور از كانونهاي جهانگردي كشورهاي ملحق به )كارنه دوپاساژدر دست داشته باشند و به گمرك ورودي ارائه دهند م يتوانند متناسب با مهلت ويزا وحداكثر تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز عبور بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وج هالضمان به گمرك، از وسيله نقليه خود در كشور استفاده كنند و در مدت مزبور چندين بار با وسيله خود از را ههاي مجاز وارد و خارج شوند.تبصره 1- وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل های لازم از را ههای مجاز خارج و وارد گردد.تبصره 2- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.شرايط ورود موقت خودرو سواري شخصي به همراه مسافر :خارجيان و ايرانيان مقيم خارج از كشور مي توانند با دريافت دفترچه تردد)كارن هدوپاساژ يا تريپ تيك1( و تطبيق نام دارنده كارنه مندرج روي جلد دفترچه كارنه با واردكننده خودرو و همچنين تطبيق مشخصات خودرو با مندرجات كارنه از كانون هاي اتومبيلراني كشور مبدأ كه براي ايران معتبر بوده - با ملحوظنمودن مندرجات پشت جلد دفترچه مبني بر اعتبار آن براي ايران و همچنين عدم قيد ايران در مهر بيضي شكل ضرب شده بر روي كارنه - و تاريخ اعتبار آن منقضي نشده باشد )تاريخ انقضاي اعتبار روي جلد كارنه قيد شده است(، نسبت به ورود موقت خودرو به كشور اقدام كنند.مدت مجاز اقامت خودروهايي كه به صورت ورود موقت به كشور وارد مي شوند 3 ماه خواهدبود و پس از مدت فوق بايد از كشور خارج شودتمديدمهلت هاي مذكور منوط به موافقت قبلي گمرك ايران خواهد بود.خودروهاي شخصي كه به صورت موقت و براي تردد بيش از ده روز وارد كشور مي شوند جهت اخذ پلاك موقت راهور ناجا پس از اخذ گواهي مربوطه از گمرك مرز ورود بايد به اولين واحد شماره گذاري راهنمايي و رانندگي كهدر گواهي صادره از گمرك مرز ورود مشخص شده، مراجعه نمايند.كساني كه به دلايلي موفق به اخذ دفترچه كارن هدوپاساژ يا تريپ تيك نشده اند، -1 کارنه دوپاساژ: يك نوع جواز ورود ماشين به كشور مي باشد كه توسط كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي )سال 1954 نيويوركصادر مي شود مدت آن سه ماه مي باشد.مي توانند در مرز ورودي با سپرده نقدي و يا ضمانت نامه بانكي يا تضمين بيم هنامه نسبت به اخذ پروانه ورود موقت با رعايت شرايط مقرر )در صورت ايراني بودن اولاً مقيم خارج باشند و ثانياً حداقل سه ماه اقامت متوالي در خارج از كشور و در مورد خارجيان داشتن ويزاي معتبر توريستياقدام نماينداين روش به دليلطولاني بودن مراحل اداري توصيه نم يشود.دوراظهاری ورود موقتبا استفاده از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان دوراظهاری ورود موقت به طور تمام سیستمی، بدون حضور فیزیکی اشخاص در گمرکات اجرایی و در تمام ساعات شبانه روز امکان پذیر گشته است.در گذشته انجام اظهار ورود موقت مستقیماً توسط گمرک ایران و از طریق گمرکات اجرایی انجام می گرفت و صاحبان کالا با مراجعه حضوری به گمرک مورد نظر اقدام به ارائه اسناد مورد نیاز ازجمله فاکتور، بارنامه، قبض انبار و...می نمودند که این اقدام باعث افزایش زمان انجام تشريفات ترخیص و اسراف در وقت و هزينه خدمت گیرندگان شده و احتمال وقوع تخلفات به دلیل ارتباط حضوری اشخاص و تبادل فیزیکی اسناد و مدارک را به شدت افزایش داده بود.اکنون با وجود امکان دوراظهاری ورود موقت در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی صاحبان کالا پس از یک بار مراجعه حضوری به گمرک اجرایی و اخذ نام کاربری و رمز عبور سامانه پنجره واحد با مراجعه به این سامانه از طریقاینترنت، دوراظهاری ورود موقت را انجام داده و مدارک و اسناد اسکن شده را در سامانه بارگذاری می نمایندپس از انجام دوراظهاری، از آن پس، کاربر بدون حضور فیزيكي در گمرك ، از روند پیشرفت فرآيند ترخیص كالاي خودمطلع شده و از مراحل تشريفات قانوني اظهارنامه گمركي خود آگاه می گردد.قوانين گمرکي مربوط به ورود جهانگردان :براساس ماده 77 قانون امور گمرکی مسافران غیرمقیم ایران می توانند علاوه بر لوازم شخصی که به طور قطعی قابل ترخیص است، اشیایی از قبیل جواهرآلات شخصی، اشیاء قابل حمل از جمله دوربین عکاسی و فیلمبرداری با مقدار متناسب فیلم و نوار یا ملزومات آن، پروژکتور فیلم یا اسلاید، دوربین چشمی، آلاتموسیقی، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گیرنده رادیویی، تلویزیون، ماشین تحریر، ماشین حساب، رایانه شخصی، کالسکه بچه، صندلی چر خدار )ویلچر(، لوازم و تجهیزات ورزشی، تلفن همراه، جعبه وسایل کمک های اولیه، تجهیزات پزشکی قابل حمل مورد نیاز مسافر و قایق پارویی را که براساس آ یین نامه اجرایی تع یین می گردد طبق رویه ورود موقت با ارائه تضمین به قلمرو گمرکی وارد نمایند.براساس آيي ننامه اجرايي قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 ، علاوه بر كالاهاي قابل ورود توسط مسافران و اعمال معافي تهاي گمركي، هر جهانگرد م يتواند كالاهاي مشروح زير كه جنبه تجاري نداشته و عرفاً م يتواند همراه داشته باشند به كشور وارد و به هنگام خروج از كشور خارج نمايد.جواهرات شخصي، يك دستگاه دوربين عكاسي، يك دستگاه دوربين ويدئو يا فيلمبرداري غيرحرفه اي، يك دستگاه دوربين چشمي، يك دستگاه وسيله موسيقي قابل حمل، يك دستگاه راديو پخش و ضبط قابل حمل، يك دستگاهكامپيوتر شخصي قابل حمل، جعبه وسايل كم كهاي اوليه، يك چادر اردويي با وسايل آن، وسايل ماهيگيري، وسايل ورزشي از قبيل قايق تفريحي كوچكتر از 5/ 5 متر، وسايل اسكي معمولي و آبي و راكت، تنيس و وسايل مشابه.فهرست مشخصات وسايل فوق الذکر در برگه «كالاي همراه جهانگرد » در گمرك ثبت م يشود.قوانين گمركي مربوط به ورود خبرنگاران خارجي :خبرنگاران رسانه هاي خارجي هنگام ورود به كشور با ارائه كارت خبرنگاري متعبر مي توانند كليه وسايل و تجهيزات خبري از جمله رايانه دستي، دوربين عكاسي و فيلمبرداري، ،ضبط و ديگر امكانات مورد نياز جهت تهيه خبردر عرف بين المللي پس از ثبت در برگه اعلام ورود توسط گمرك را وارد كشور نمايند و در هنگام خروج نيز عيناً اين وسايل را خارج كنند.خبرنگاران مي توانند وسايل مخابراتي از جمله تجهيزات ماهواره اي بي سيم، تلفن و ديگر وسايل مرتبط همراه خود را نيز با اخذ مجوز از سوي سازمان مقررات و ارتباطات راديويي به صورت ورود موقت وارد كشور نمايند.خبرنگاران با اخذ دفترچه كارنه دوپاساژ )تريپ تيكو يا اخذ پروانه ورود موقت مي توانند خودروهاي خود را وارد و پس از انجام مأموريت از كشور خارج كنند. ) با دفتر واردات كنترل شود (كالاهاي ممنوعه :براساس قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران، ورود برخي كالاها و يا صدور آنها به طور كلي ممنوع است.بعضي از اين كالاها عبارتند از:-1 مشروبات الكلي 2- وسايل قمار 3- اسلحه سرد و گرم و مواد محترقه و منفجره -4 مواد مخدر 5-نشريات، تصاوير، فيلم، عكس و هر كالايي كه مغاير شئونات مذهبي و ملي كشور باشد 6- هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمي كشور و يا مخل نظم و عفت عمومي و شئون ملي 7-ساير كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارند،و يا ورود و صدور آن به موجب جدول تعرفه گمركي ممنوع شناخته شده استتوصيه و هشدار :
  1. جاسازي هرگونه کالا و اختفاء آن از ديد مأموران گمرک قاچاق تلقي م يشود و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا خواهد بود.

  2. هزينه هايي كه بابت اضافه بار از مسافرين توسط شركت هاي حمل و نقل دريافت مي شود هيچگونه ارتباطي با حقوق ورودي گمركي ندارد و اين شركتها با توجه به شرايط خود و مقررات خود بار همراه مسافر را پذيرش مي نمايند ، اما ملاك ارزيابي در گمرك ارزش كالا است .

  3. از تحويل گرفتن كالاي ديگران خودداري نماييد چرا كه هرگونه مسئوليت قانوني آن به عهده شما مي باشد و چنانچه هر نوع تخلف گمركي كشف شود شما بايد پاسخگو باشيد .

  4. حتي الامكان سبك سفر نمائيد تا با كاهش زمان تحويل كالا در كمترين زمان ممكن تشريفات گمركي را به پايان رسانيد .

  5. به منظور حمايت از صنايع و توليدات داخلي و كاهش ميزان بيكاري حتي الامكان از خريد كالاي خارجي اجتناب نماييد .

  6. هنگام خروج از كشور چنانچه بيمار هستيد و دارو همراه خود داريد بايد حتماً نسخه پزشك داشته باشيد.متن کامل قانون امورگمرکي و آيي ننامه اجرايي آن، آخرين اخبار، بخشنامه و اطلاعات گمرکي در پورتال گمرک به نشاني www.irica.ir قابل دسترسي است.برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید .