شرح خبر

جعل و استفاده از سند مجعول

یکشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

سند مجعول , جعل , مرتکب جعل , مهر و امضا , مصادرق جعل مادی , جعل معنوی , تعلیق مجازاتبرای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید .