شرح خبر

قوانین و بخشنامه و آیین نامه هاي اجرایی ماده 169قانون مالیاتهاي مستقیم

یکشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

جرایم مالیاتی , اشخاص مشمول جریمه , اطلاعات خرید , اطلاعات فروش , حد نصاب معاملات , مالیاتی جرائم مربوطه , نحوه اعتراض و دادخواهی , ارتقاي سلامت اداري , پولشویی , مجازات اسلامی , تکالیف قانونی , اشخاص مشمول جریمه , مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی , تاریخ اجراي قانون , قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد , دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهاي تجاري برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید .