شرح خبر

راهنمای کاربری سامانه احراز از مجموعه زیر سامانه های سامانه جامع امور گمرکی

یکشنبه, ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

به منظور انجام فرایند احراز به صورت غیرحضوری و همچنین در راستای جلوگیری از اسکن اسناد مرتبط با

وکالت در گمرک و تسهیل در فرایند ، گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام به ارتقاء زیرسامانه احراز از از

سامانه جامع امور گمرکی را نموده است

در این قسمت خدمت گیرنده با درج اطلاعات مرتبط با وکالت و بارگذاری اطلاعات مربوطه در سامانه

پنجره واحد تجارت فرامرزی، به صورت غیر حضوری نسبت به درخواست انجام فرایند وکالت اقدام میکند.

شایان به ذکر است که در ادامه افرادی که از طریق سامانه epl.irica.ir وکالت خود را ثبت کرده و تصویر

وکالت خود را در سیسیتم بارگذاری کنند دیگر نیازی به بارگذاری وکالت برای هر اظهارنیستند.برای دسترسی به فایل این مطلب اینجا را کلیک کنید .