شرح خبر

تفسیر قواعد سیستم طبقه‌بندی کالا در گمرک

سه شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

گمرک ایران تفسیر قواعد سیستم طبقه‌بندی بین‌المللی کالایی (HS) درخصوص طبقه‌بندی انواع کالا تحت ردیف تعرفه‌ای ۲۰۰۷ را منتشر کرد.به گزارش اقتصاد آنلاین، این اقدام با توجه به برخی اخبار در خصوص واردات مربا توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.بر این اساس کد تعرفه‌های زیر مجموعه ۲۰۰۷ کتاب مقررات صادرات و واردات به شرح "مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه که به وسیله پختن به دست آمده یا بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده" را شامل می‌شود.براساس بررسی‌های به عمل آمده از اظهارنامه وارداتی ترخیص شده در سال ۱۳۹۵، در مجموع بالغ بر ۲۳ هزارتن کالا و به ارزش 24 میلیون دلار، تحت کد تعرفه‌های زیرمجمموعه ۲۰۰۷ کتاب مقررات صادرات و واردات، به شرح "مربا، ژله، مارمالاد، پوره و خمیر میوه که به وسیله پختن به دست آمده یا با بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده" برمبنای ثبت سفارشات انجام شده  به کشور وارد شده است که از این میزان کالا، با توجه به نام تجاری ثبت شده در اظهارنامه درخصوص کالاهای مذکور، سهم وزن و ارزش مربا از کل واردات انجام شده کمتر از ۰/۱ درصد بوده و تمامی واردات این محصول نیز توسط دو شرکت صورت گرفته است.بررسی واردات مذکور بیانگر سهم ۹۵/۹۷ درصدی واردات انواع "پوره" از کل واردات ردیف تعرفه مورد بررسی بوده که در صنایع تولید آبمیوه مورد استفاده قرار گرفته و به لحاظ طبقه‌بندی کالا در زمره کالاهای واسطه‌ای محسوب می‌گردد و به لحاظ قواعد HS تحت ردیف تعرفه ۲۰۰۷ قرار می‌گیرد. با بررسی آماری مشخص گردید بالغ بر ۸۰ درصد از واردات انواع پوره به پنج شرکت تولیدی مواد غذایی تعلق داشته که به عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار گرفته و پروانه تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مجوزهای مرتبط را دارند.