شرح خبر

عزم جدی مجلس برای رفع موانع مالیاتی و ضدونقیض اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۶

عزم جدی مجلس برای رفع موانع مالیاتی و ضدونقیض اقتصادی در سال اقتصاد مقاومتیمالیاتنمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات و جزییات طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور عزم جدی مجلس برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را کلید زدند.به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) کلیات طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور را با 151 رأی از 203 نماینده حاضر در جلسه و ماده واحده این طرح را با 157 رأی موافق از 204 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.این طرح به تنقیح 371 ماده و شناسایی 190 ماده تاریخ گذشته و 199 قانون منسوخ می‌پردازند.در ماده واحده این طرح آمده است به موجب این قانون، احکام مالیاتی قوانین به شرح پیوست لغو می‌شود.بر اساس تبصره 1 ماده واحده متن منقح موضوع این قانون بر اساس ماده 3 قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 25 خرداد 1389 جهت انتشار به روزنامه رسمی ارسال می‌شود.تبصره 2 ماده واحده نیز فهرست قوانین منقضی و منسوخ صریح به ضمیمه قانون را منتشر کرده است.