شرح خبر

قیمت انواع کاغذ روزنامه وارداتی

یکشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

 گمرک ایران ارزش گمرکی انواع کاغذ روزنامه وارداتی ساخت کشورهای مختلف را اعلام کرد.به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بخش قابل توجهی از کاغذ روزنامه مورد استفاده در ایران از طریق واردات تامین می‌شود و کشورهای مختلفی اقدام به تولید این نوع کاغذ و صادرات آن به ایران می‌کنند.بر این اساس گمرک ایران، ارزش وارداتی انواع کاغذ روزنامه ساخت کشورهای روسیه، کره جنوبی، بلژیک و اتریش را اعلام کرده است.از بین کاغذهای مذکور بیشترین ارزش مربوط به کاغذهای بلژیکی است، به طوریکه ارزش آن به ازای هر کیلوگرم، یک یورو در نظر گرفته شده است.ارزش اعلام شده گمرک برای انواع کاغذ روزنامه وارداتی به شرح زیر است:  شرح کالاکشور سازندهواحد کالاارزش گمرکیکاغذ روزنامهروسیهکیلوگرم۱.۳۷۲ لیرکاغذ روزنامهجمهوری کرهکیلوگرم۶۲۴ وونکاغذ روزنامهکره جنوبیکیلوگرم۶۰۳ وونکاغذ روزنامه با گرماژ ۵۹.۹۹ فاقد آغشتگیبلژیککیلوگرمیک یوروکاغذ روزنامه ۴۵ گرمی، ۷۰ و ۱۰۰ سانتی دارای ۹ درصد رطوبتروسیهکیلوگرم۰.۵۴ یوروکاغذ روزنامه با گرماژ ۴۵ فاقد قشرزدگیکره جنوبیکیلوگرم۶۰۰ وونکاغذ روزنامه با گرماژ ۵۳.۴۰ فاقد آغشتگیاتریشکیلوگرم۰.۶ یورو