شرح خبر

بهترین زمان برای درخواست_بازنشستگی در طول سال چه موقع است؟

دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پرسش پاسخ قانون کاربهترین زمان برای بهترین زمان برای درخواست_بازنشستگی در طول سال چه موقع است؟ در طول سال چه موقع است؟می‌خواهم بازنشسته شوم. بهترین زمان بازنشستگی در طول سال چه موقع است؟ اول سال بازنشسته شوم بهتر است یا وسط و یا آخر سال؟ کدام‌ یک مزایای بیشتری دارد؟پاسخ:هرچقدر زمان بازنشستگی به آخر سال نزدیک‌تر باشد بهتر است، دلیل: 

 چنانچه حکم بازنشستگی به بعد از سال منتقل شود افزایش‌ های #حقوق_بازنشستگان به شخص مزبور تعلق نمی‌گیرد.به طور مثال اگر هیئت دولت افزایش حقوق سال x را ۱۵ درصد اعلام کند برای کسی که اول فروردین سال x بازنشسته شده افزایش مذکور اعمال نخواهد شد. چراکه این افزایش شامل حال کسانی است که در سال‌های قبل بازنشسته شده‌اند.مستمری_بازنشستگی برای بیمه‌شده‌ ای که آخر سال بازنشسته می‌شود در وضعیت بهتری محاسبه خواهد شد. چراکه برای محاسبه مستمری متوسط میانگین حقوق دو سال پایانی خدمت ملاک عمل است. بیمه‌شده‌ای که ۲۴ ماه پرداخت حق‌بیمه وی طی دو سال پر شود و زیاد به عقب برنگردد، با توجه به تورم و افزایش‌های سالانه، حقوق و مستمری بیشتری دریافت خواهد کرد.به‌طور مثال اگر حقوق مبنای کسر حق‌بیمه فردی را در دو سال آخر خدمت حداقل در نظر بگیریم و این شخص بخواهد آخر اسفند سال بازنشسته شود، میانگین دستمزد دو سال...