شرح خبر

تفاوت های سه مسیر مسیر سبز، زرد و قرمز در ترخیص کالا

یکشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۴«اردشیرمحمدی» درگفت‌وگو با «برنا»، با اشاره به هدف‌گذاری گمرک برای ترخیص کالا در همان روزی که اظهار می‌شود، گفت: در ترخیص به موقع کالا تلاش می‌کنیم تا از سیستم انتخاب مسیر استفاده نماییم. 

وی با بیان اینکه کالاهایی که در نوبت ترخیص هستند در سه مسیر قرار دارند، به توضیح این مسیرها پرداخت و افزود: کالایی که در مسیر سبز قرار می‌گیرد از ریسک پایینی برخوردار بوده و نیازی به مجوز قانونی ندارد؛ بنابراین گمرک می‌تواند در حداقل زمان ممکن که یک ساعت پیش بینی شده به ترخیص کالا مبادرت ورزد که حتی به نیم ساعت نیز قابل کاهش است. 

رییس کل گمرک اظهارداشت: شاید در بعضی از گمرکات بیش از30 درصد کالاهای موجود در مسیر سبز قرار داشته باشند که در کمتر از یک ساعت ترخیص می‌شوند. محمدی با تاکید بر اینکه کالاهای موجود در مسیر سبز نیازی به کسب مجوز برای ترخیص ندارند، گفت: البته زمان ترخیص کالاهای مسیر سبز هم اکنون، بیش از هدف‌گذاری گمرک است که امیدواریم این هدف محقق شود. رییس کل گمرک یادآور شد: با این حال گمرک در مسیر سبز با اعتماد به صاحبان کالا به رسیدگی اجمالی در مورد اسناد می‌پردازد. 

رییس کل گمرک با اشاره به مسیر زرد افزود: در این مسیر گمرک به طور دقیق به بررسی اسناد پرداخته، اما به رسیدگی فیزیکی کالا نمی‌پردازد. 

محمدی گفت: در مسیر قرمز کالا هم به صورت اسنادی و هم فیزیکی رسیدگی می‌شود. وی کالاهای مشمول مجوزهای قانونی را در گروه مسیر قرمز ذکر کرد و افزود: این احتمال وجود دارد که ترخیص کالا در این مسیر طولانی شود. 

رییس کل گمرک گفت: مشکلی که هم اکنون داریم این است که دستگاه های تاثیرگذار در فرآیندهای گمرکی و تاخیری که در صدور مجوزهای آنها صورت می‌گیرد، همگی به نام گمرک تمام می‌شود. 

وی گفت: این در حالی است که گمرک در مسیر قرمز برای ترخیص کالا باید مجوز ورود کالا را دریافت کند.منبع : دنیای اقتصاد