شرح خبر

اطلاعيه مهم بانک مركزی به کسانی که حساب بانكی دارند

دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اطلاعيه مهم بانک مركزی به کسانی که حساب بانكی دارندبانک مرکزی اعلام کرد:در راستای راه‌اندازی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی)، كليه مشتريان بانک‌ها لازم است با مراجعه به شعبه‌های بانک خود، از صحت ثبت اطلاعات شناسنامه‌ای‌شان اطمینان حاصل کنند.در غير اين صورت، امکان ارایه خدمات بانکی به حساب‌های دارای نقص اطلاعات پس از نیمه اردیبهشت امکان‌پذیر نخواهد بود.