شرح خبر

اگر می خواهید بدانید که گوشی شما به صورت قاچاق وارد کشور شده است یا قانونی متن زیر را بخوانید

دوشنبه, ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر می خواهید بدانید که گوشی شما به صورت قاچاق وارد  کشور شده است یا قانونی متن زیر را بخوانید:نحوه ی شناسایی گوشی های قاچاقگام اول:  #۰۶#*  را شماره گیری کنید تا کد ۱۵ رقمی گوشی تلفن همراه مخصوص خود (IMEI) را دریافت کنید.گام دوم: 

کد پانزده رقمی (IMEI) خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ ارسال کنید یا در لینک زیر آن را وارد کنید.

 https://epl.irica.ir/ImeiInfoView?0گام سوم: پیامی در رابطه با ثبت یا عدم ثبت شناسه استعلام شده از پنجره واحد تجاری گمرک برای شما ارسال می‌شود که کد شناسه گوشی شما در گمرک ثبت شده است یا خیر. در صورتی که ثبت نشده گوشی شما به صورت قاچاق وارد کشور شده است.سامانه جامع گمرکی وپنجره واحد تجاری گمرک