شرح خبر

رسیدگی بیمه‌ای تامین اجتماعی را دست کم نگیرید

دوشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

 رسیدگی بیمه‌ای تامین اجتماعی را دست کم نگیرید        1- حسابرسی بیمه‌ای یعنی رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت شما برای مشخص کردن موارد تخطی شرکت در پرداخت بیمه، این موضوع فارق از بحث مالیات و اظهارنامه‌های مالیاتی شرکت است و تمرکز اصلی آن بر دفاتر قانونی شرکت و مستندات مربوطه است و صرفا به لیست بیمه و حقوق پرسنل محدود نمی‌شود . تمام هزینه ها ، حمل‌ها ، ساخت و سازها و قراردادهای شما را دربر می‌گیرد .    در این خصوص به وجود  دفاتر و سالم بودن پلمپ توجه کنید ، حتی اگر دفاتر شما با تاخیر اخذ شده باشد حسابرس بیمه به استناد دفاتر اقدام به رسیدگی می‌نماید ولی اگر دفاتر وجود نداشته باشد و یا نانویس باشد وضعیت خوب پیش نمی‌رود و یک جورهایی شما علی‌الراس  می‌شوید و مسلما رسیدگی بهتر از علی‌الراس است !    حتما  می دانید که موظف به نگهداری دفاتر قانونی شرکت تا 10 سال بعد از تاریخ اتمام سال مالی هستید ، پس نداشتن دفاتر برای حسابرس بیمه بهانه قابل پذیرشی نیست . (طبق توافق وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی جدید با سازمان تامین اجتماعی این مورد به یکسال کاهش یافته)    2- " دستورالعمل اجرائی قوانین ومقررات بازرس دفاتر قانونی " را از کانال ما دانلود کنید . در این دستورالعمل نحوه اخذ بیمه از هر یک از مخارج شرکت مشخص شده ، منظور از 1-5 در این بخشنامه نرخ بیمه 30% ، منظور از 2-5 نرخ بیمه 16% و منظور از 3-5 نرخ بیمه 7 % است .    به صورت نمونه حق بیمه حمل کالا به مبلغ 000ر000ر10 ریال  به شرح زیر محاسبه و مطالبه می شود .    حمل کالا 3-5 است پس:            000ر700 = 7 % * 000ر000ر10    3- دقت کنید صرفا از خریدهای مشمول و هزینه‌هایی که بابت آنها وجه پرداخت شده باشد باید بیمه مطالبه شود و تامین اجتماعی نمی‌تواند ازذخیره هزینه‌ها وهزینه‌های پرداخت نشده بیمه اخذنماید .    4- لیست‌های  بیمه ارسالی و رسیدهای مربوط به پرداخت‌های انجام شده را جمع‌آوری کنید ، دقت کنید هزینه‌های مربوطه با لیست‌های ارسالی مطابقت داشته باشد و موارد مشمول از معاف را به نحو صحیح در ترازنامه از همدیگر جدا کنید.    5- حقوق افراد تا سقف مشخصی برای هر روز مشمول بیمه است و مازاد آن مشمول نیست ! دقت کنید تعداد روزهای کارکرد با توجه به مستندات مخارج مشخص و تایید شده باشد .    6- افرادی که در خدمت سربازی هستند ، همینطور خرید های کالا مشمول بیمه نمی‌شوند ، اما تمام حق الزحمه‌ها مشمول هستند . حتما مفاصا حساب‌های پیمانکارانی که برایتان کار کرده‌اند را پیگیری و اخذ کنید . این مدارک خیلی به دردتان خواهد خورد !    7- در صورت حساب‌ها و مدارک باید وجه حق‌الزحمه از وجه کالا تفکیک شده باشد !    8- اگر برای پرسنل‌تان از شرکت دیگری لیست رد کنید و هزینه را شما ثبت نمایید به شرط اینکه ثابت شود از شرکت دیگری لیست رد شده و در آنها هزینه نشده است مورد پذیرش حسابرس قرار می‌گیرد.    9- در آخر سعی کنید بهترین همکاری ممکن را با گروه رسیدگی کننده داشته باشید ، آنها نیز مثل شما حسابدار هستند و می‌توانند منصفانه ترین ضرایب را تشخیص و اعمال کنند .