شرح خبر

کشف فاکتورهای صوری

دوشنبه, ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کشف فاکتورهای صوریمراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی: کنترل اینکه ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشدکنترل اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و… کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی یا صورتحساب های صادره