شرح خبر

آموزش تجارت خارجی

پنجشنبه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۶

 آموزش تجارت خارجی

واردکننده کالا شخصی حقیقی یا حقوقی می‌باشد که نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌‌نماید و بایست ضمن احترام به مقررات و قانون تجارت کشور خود از مقررات و قانون تجارت کشور فروشنده نیز مطلع باشد. برای واردات داشتن کارت بازرگانی و چنانچه واحد تولیدی باشد، داشتن پروانه بهره‌برداری یا پروانه تولید الزامی است.کارت بازرگانیکارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می‌توان در صادرات و واردات کالا فعالیت داشت. کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها، به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی صادر و پس از تأیید توسط واحد صدور معتبر می‌باشد.

 ضوابط و شرایط و نحوه تمدید آن طبق آیین‌نامه اجرایی است.اشخاص و کالاهای ذیل نیاز به ارائه کارت بازرگانی ندارند:1- شرکت‌های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده‌های مرزنشین طبق فهرست مربوطه و به تعداد، مقدار وارزش تعیین شده 

2- ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- پیله‌وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان‌های همجوار در صورت اخذ کارت پیله‌وری 

4- کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار و امور اجتماعی

5- کالاهایی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.

6- کالاهای مسافری

7- کالاهایی که از طریق پست وارد می‌شوند (امانات پستی).

8- کتب و نشریات داخلی جهت صادراتکالاهای تجاریکالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می‌گردد. اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته‌بندی شده به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.با توجه به اینکه تشریفات گمرکی الکترونیکی شده و صاحبان کالا بدون نیاز به حضور فیزیکی می توانند نسبت به اظهار کالای خود در گمرک اقدام‌نمایند لذا صاحبان کارت های بازرگانی یا نمایندگان قانونی آنها می توانند با یکبار مراجعه به واحد احراز هویت گمرکات اجرایی نام کاربری و رمز عبور مخصوص خود را دریافت و نسبت به انجام امور گمرکی از طریق سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام نمایند