شرح خبر

مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه وجه چک

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

 اطلاعات حقوقی / چک  مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه وجه چک  اصل چک.  اصل گواهی نامه عدم پرداخت. اگر به عنوان شرکت طرح دعوی می شود باید اگهی روزنامه رسمی سمت مدیر عامل،پیوست دادخواست شود. اگر به عنوان وکیل طرح دعوی می شود وکالتنامه وکیل پیوست دادخواست شود.