شرح خبر

شرایط عدم تمدید دفترچه بیمه

سه شنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

شرایط عدم تمدید دفترچه بیمهدرصورتیکه کارفرما حق بیمه را پرداخت نکند و بیمه گر نیز از ارائه خدمات چون تمدید و تعویض دفترچه بیمه خودداری کند چه باید کرد؟کارفرمایان مکلفند مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار نسبت به بیمه نمودن کارگران کارگاه خود نزد سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند بر این اساس در صورتی که کارفرمایی از این وظیفه قانونی سرباز زند کارگر می تواند در صورت اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و میزان سابقه کار به مراجع حل اختلاف موضوع #ماده۱۵۷ قانون کار مراجعه و نسبت به موضوع بیمه نشدن از سوی کارفرما اقامه دعوا نماید.بدیهی است صلاحیت  رسیدگی به دعوی مطروحه با مراجع حل_اختلاف قانون کار خواهد بود و در صورت قطعی شدن رای صادره مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اجرای مفاد رای خواهد بود .