شرح خبر

شمارش معکوس پایان کار کارتهای بازرگانی یکبار مصرف

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

شمارش معکوس پایان کار کارتهای بازرگانی یکبار مصرفسازمان امور مالیاتی و شروع اعتبار سنجی کارتهای بازرگانی با اتصال گمرک به بخش اعتبارسنجی سازمان امور مالیاتی زمانی که صاحب کارت بازرگانی اقدام به اظهار کالای خود در گمرک می کند، به صورت هوشمند سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک اعتبار صاحب کارت و حتی حق العمل کار یا پرسنل وی را بررسی و مشخص می کند که صاحب کارت بازرگانی یا سایر ذی نفعان در گمرک اعتبار کافی برای انجام عملیات گمرکی دارند یا خیر.در صورت تایید اعتبار، امکان ادامه عملیات گمرکی برای وی فراهم و در غیر این صورت ادامه انجام تشریفات گمرکی امکان پذیر نخواهد بود.