شرح خبر

نصب دوربین در قسمتهای مشاعی یا مشترک مثل پارکینگ و راه پله و...

شنبه, ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

 اطلاعات عمومی / نصب دوربین مدار بسته نصب دوربین در قسمتهای مشاعی یا مشترک مثل پارکینگ و راه پله و... تنها با تصویب هیئت مدیره ساختمان مجاز است .بنابراین نصب دوربین بوسیله ساکن یک آپارتمان در قسمت مشاعی غیرقانونی است. نصب دوربین در محیط هایی که به حریم شخصی افراد مربوط میگردد ( محیط داخلی منزل، اتاق خواب افراد، اتاق رخت کن، اتاق پرو و... ) اشکال  دارد و برای نصب دوربین در اینگونه محیط ها ، داشتن مجوز الزامی است. بطور کلی نصب دوربین بصورت مخفی و به هر شکل ممکن (در محیط خصوصی ، عمومی یا مشاعات) نیازمند مجوز قانونی است.درصورت نصب دوربین مخفی بدون داشتن مجوز قانونی حتی در منزل خود فرد ، جرم تلقی شده و امکان پیگرد قضایی وجود خواهد داشت. دوربین ها باید به دلیل موجهی مثل ممانعت از سرقت نصب شده و برای همین امر نیز استفاده شوند.انتشار و سواستفاده از تصاویر دوربین در مواردی که علت اصلی نصب آن نبوده جرم محسوب میشود. برای دریافت مجوز نصب دوربین مخفی یا نصب دوربین در اماکن غیرمجاز باید با ذکر دلیل موجه برای ضروری بودن نصب، به نیروی انتظامی یا مراجع قضایی مراجعه نمایید.