شرح خبر

کشف ۱۳۸۳ قلم کالای پزشکی قاچاق از بدن سه مسافر زن توسط ماموران گمرک !

پنجشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

کشف ۱۳۸۳ قلم کالای پزشکی قاچاق از بدن سه مسافر زن توسط ماموران گمرک !

ماموران گمرک در تازه ترین عملیات مبارزه با قاچاق موفق به کشف ۱۳۸۳ قلم کالای پزشکی از بدن سه مسافر زن شدند.سه مسافر زن روز گذشته قصد داشتند پس  از عبور از مرز گوربلاغ ترکیه از طریق مرز بازرگان وارد کشورمان شوند که ماموران گمرک ایران نسبت به وضعیت ظاهری این مسافران مشکوک و مقرر می شود بازرسی های بیشتری از این مسافران بعمل آید.در بازرسی های بیشتر ماموران گمرک بازرگان موفق به کشف انواع کالای پزشکی از بدن این مسافران می شوند که این مسافران قصد داشتند به صورت قاچاق وارد کشورمان بکنند .ماموران گمرک در بازرسی از این سه مسافر زن ورودی موفق شدند در مجموع  تعداد ؛  ۶۳۸عدد کیسه کلوستمی بگ  ،۷۲عددثابت نگهدارنده کیسه کلوستمی ،۸۰عددچسب زخم استریلیزه شده ، ۲۳عددکرم و ژل پزشکی و ۵۷۰ عددآمپول سقط جنین و بدنسازی کشف و ضبط کنند .کشفیات انواع کالای قاچاق توسط ماموران گمرک در سال گذشته به کمک سامانه های الکترونیکی ؛ تجهیزات پیشرفته کنترلی از جمله دستگاههای ایکس ری کامیونی ؛  سگ های مواد یاب و کالایاب و همچنین ارتقای سطح آموزش ماموران در خصوص نحوه جاسازی و قاچاق کالا در مجموع ۵۶ درصد افزایش داشته است .گمرک ایران در حال حاضر بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی  در کشف انواع کالای قاچاق رتبه دوم و در کشف انواع مواد مخدر و پیش سازها رتبه اول دنیا را در اختیار دارد