شرح خبر

نرخ جدید سود بانک ها اعلام شد

پنجشنبه, ۲ شهریور ۱۳۹۶

نرخ جدید سود بانک ها  اعلام شدمعاون اقتصادی بانک مرکزی:

بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به دو مقوله تولید و اشتغال داشت و برای کاهش هزینه های تولید، نرخ سود بانکی کاهش یافت.

نرخ سود بین بانکی از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد رسید.

از ابتداي روز شنبه ۱۱شهریور، نرخ سود علی الحساب مدت دار یک ساله حداکثر ۱۵ درصد خواهد بود. 

همچنین نرخ سود سپرده های کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد است.