شرح خبر

انواع قاچاق (به اختصار)

شنبه, ۴ شهریور ۱۳۹۶

انواع قاچاق (به اختصار) 1.ورود و خروج کالای تجاری بدون گمرک

2.اظهار کالای ممنوع تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط

3.ورود کالا با نام و برند ایرانی بدون اجازه از صاحب برند

4.اظهار خلافنکته:اظهار نادرست و کم اظهاری(به شرط همگن بودن) قاچاق محسوب نمی شود.