شرح خبر

هزینه دیرکرد عودت کانتینر و دیگر ضوابط اجرایی

یکشنبه, ۱۶ مهر ۱۳۹۶

برای دیدن بخشنامه جدید در خصوص هزینه دیرکرد عودت کانتینر و دیگر ضوابط اجرایی لطفا اینجا را کلیک فرمایید.برای دیدن تمامی مطالب گمرکی و بخشنامه ها لطفا اینجا را کلیک فرمایید.