شرح خبر

مدارک الزامی برای صدور کارت عضویت حقیقی

یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶

از سوی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران اعلام شد

مدارک الزامی برای صدور کارت عضویت حقیقیبه دنبال اعلام شرایط جدید صدور کارت عضویت اتاق تهران برای اشخاص حقیقی، اصلاحیه ذیل به منظور اطلاع از مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده، اعلام می‌شود:اصل فرم منشور عضویت امضا شده توسط متقاضی

اصل کارت ملی (در صورت داشتن هرگونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از تمامی صفحات الزامی است)

اسکن و بارگذاری عکس

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان (متقاضیانی که سن آنان 50 سال تمام باشد از ارائه کارت پایان خدمت معاف هستند)

گواهی پلمپ دفاتر و اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.

ارائه اسناد مالکیت یا اجاره‌نامه جهت دفتر مرکزیبه این ترتیب، در تغییرات جدید برای صدور کارت عضویت اتاق تهران برای اشخاص حقیقی، گواهی پلمب دفاتر و اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی و نیز اسناد مالکیت یا اجاره‌نامه جهت دفتر مرکزی به سایر مدارک قبلی اضافه شده است.ثبت نام و ارائه مدارک برای دریافت کارت عضویت اشخاص حقیقی در اتاق تهران به صورت غیرحضوری بوده و از طریق وب سایت این اتاق به نشانی www.tccim.ir انجام می‌گیرد.

 https://t.me/karvarzmehr/1507