شرح خبر

برای درخواست مستمری بازنشستگی، چه شرایطی لازم است؟

یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶

برای درخواست مستمری بازنشستگی، چه شرایطی لازم است؟ تبصره ٤ ماده ٧٦ قانون: دارا بودن ٤٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار. تبصره ٣: داشتن ٣٥ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان تبصره ٢ ماده ٧٦ قانون: داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢٥ سال سابقه متناوب در کارهای سخت و زیان-آور بدون شرط سنی داشتن شرایط مقرر در ماده ٧٦ قانون وتبصره¬های آن ماده ٧٦: داشتن ٢٠ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ٦٠ سال و ٥٥ سال. تبصره ١ ماده ٧٦: داشتن ٥٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه برای مردان و زنان ٣٠ سال سابقه و ٤٥ سال سن.

https://t.me/karvarzmehr/1508