شرح خبر

از تاریخ 4.9.96 کلیه ثبت و سفارشات صادره با اعتبار سه ماهه خواهند بود .

سه شنبه, ۷ آذر ۱۳۹۶

از تاریخ 4.9.96 کلیه ثبت و سفارشات صادره با اعتبار سه ماهه خواهند  بود .