شرح خبر

پرسش و پاسخ مالیاتی در خصوص صلح کالا قبل از ترخیص

شنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۶

شرکت (A) که حق انحصاری واردات کالایی را داشته ، ثبت سفارش توسط شرکت جهت واردات ان کالا انجام  و کالا از کشور مبداء بنام این شرکت بارگیری و وارد گمرک خواهد شد ، حال شرکت مزبور قبل از ترخیص کالا از گمرک ، از طریق تنظیم صلح نامه ، کالای مزبور را به قیمت خرید اولیه بدون افزودن مبلغی ، با شرکت داخلی (B)  می خواهد صلح  نماید و شرکت اخیر تمامی مراحل عادی ترخیص شامل  حقوق و عوارض گمرکی و ... و  مالیات و عوارض ارزش افزوده را نیز خود پرداخت می کند . و در سررسید مورد توافق مبلغ ارزی فاکتور نیز توسط شرکت طرف قرارداد(B) به شرکت فروشنده خارجی پرداخت خواهد شد . صرفاً در طول قرارداد مبلغی بعنوان مالکیت حق الامتیاز از طرف شرکت B به شرکت (A) پرداخت خواهد شد .سوال این است برای شرکت A :  آیا مالیات و عوارض ارزش افزوده به کل مبلغی که در صلح نامه قید می شود  یعنی مبلغ اولیه کالا( که مربوط به خرید کالا توسط شرکت A قبل از ترخیص بوده و طبق صلح نامه توسط شرکت B به فروشنده خارجی پرداخت خواهد شد ) بعلاوه مبلغ حق الامتیاز تعلق می گیرد یا اینکه  شرکت A صرفاً مالیات و عوارض مربوط به حق الامتیاز دریافتی در صلح نامه را از شرکت B مطالبه خواهد کرد ؟ .پاسخ سوال صلح منافع شرکت A و Bاولا” برابر مستندات ماده ۱۸۲ شرکت B متعهد پرداخت کلیه مالیاتهای متعلقه خواهد بود و کلیه تعهدات قانونی عهده ایشان است.دوم: برابر ماده ۱۲۰ قانون م.م.تفاضل بهاء تمام شده کالا تا پایان ترخیص از گمرک و نرخ تعیین شده کالا ی تحویلی به بهاء روز در آمد مشمول مالیات شناخته می شود.سوم برابر ماده۱۲۱ صلح از نظر مالیات معامله قطعی محسوب می گردد .چهار: تفاوت بهاء تمام شده و قیمت روز کالا برای شرکت B در آمد محسوب می گردد.پنج: شرکت A تنها مشمول مالیات در آمد حاصل از حق الامتیاز انحصار و کارت بازرگانی خود می باشد.منبع :سایت خبری حسابداران و حسابرسان