شرح خبر

گزارش معاملات فصلی

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

گزارش معاملات_فصلی

در گزارشات فصلی ملاک کار پروفرما و اینویس و پکینگ لیست میباشد. که  قیمت و مقدار کالادرآن  مشخص شده است و شرکتها

براساس وزن خالص ورودی به گمرک به شرکت خارجی پول میدهند و این مبلغ خرید شرکتها به ارزش افزوده ربطی ندارد. چون طرف شرکت خارجی است.ماخذ محاسبه ارزش افزوده در ایران  بر اساس ارزش گمرکی کالا ست و ربطی به اینکه ارزش افزوده حساب شده از نه درصد مبلغ پرداختی شما کم میباشد ندارد.در گزارشات فصلی شرکتها نوع معامله را ارزی انتخاب میکنند بعد معادل ریالی ان را وارد و سپس نرخ برابری ارزرا میزنند .دقیقا نرخهایی که به شرکت خارجی حواله کردند و در پایین هم عوارض و مالیات ارزش افزوده ای را که تو گمرک پرداخت شده وارد میشود و در قسمت سایر عوارض حقوق ورودی و سود بازرگانی جمع ان وارد میشود.اگر کالای شرکت معاف از ارزش افزوده باشد، ارزش افزوده پرداختی  به بهای تمام شده واردات میرود. اگرشرکت  مشمول باشد ارزش افزوده ای را که طبق ارزش گمرکی پرداخت کرده  در حساب اعتبارات فصل مربوطه منظورو در زمان فروش کالا  به قیمت فروش ٩ درصد ارزش افزوده  بسته میشود. فارغ از اینکه گمرک بر چه اساسی از شما دریافت کرده، و در پایان فصل هنگام ارائه ارزش افزوده به دارایی مابه التفاوت اضافه دریافتی رابه دارایی پرداخت میکنید.