شرح خبر

قابل توجه كليه واحدهای توليدي

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

قابل توجه كليه واحدهای توليدي ثبت اطلاعات مرتبط با محصول و مواد اولیه در سامانه "مدیریت کالا و خدمات پس از ترخیص"به آدرس"wms.ir" برای کلیه واحدهای تولیدی الزامیست و مبنای ارائه تسهیلات و انجام فرایند و رویه های مرتبط با این واحدها و محصولات تولیدی تنها با انجام کلیه مراحل ثبت نام ، ثبت محصولات و مواد اولیه در سامانه مذکور امکان پذیر خواهد بود. همچنین کلیه واحدهایی که عملیات ثبت نام آنها بدون تعیین محصولات و مواد اولیه صورت پذیرفته میبایست نسبت به تکمیل اطلاعات لازم مطابق راهنمای پیوست اقدام نمایند.توجه مهم :: قابل ذکر است بر اساس تفاهمات صورت گرفته با سازمان های همجوار صحت اطلاعات( محصولات و مواد اولیه مرتبط با هر محصول) در بازه زمانی مشخص توسط سازمان همجوار مربوطه مورد تائید قرار می گیرد و هرگونه توقف و عدم بهره بهرمندی از تسهیلات در هنگام انجام فرایند های گمرکی به دلیل ارائه اطلاعات(محصول و مواد اولیه) خلاف واقع که مورد تائید سازمان های همجوار متولی قرار نگیرد به عهده واحد تولیدی مربوطه می باشد. به زودی کلیه عملیات و فرایندهای زیر تنها با اطلاعات دریافتی از سامانه "مدیریت کالا" به صورت سیستمی و خودکار و بدون دخالت کاربر مدیریت خواهد شد:

معافیت 4 درصد مالیات علی الحساب 

تنظیم اظهارنامه صادراتی از محل مواد اولیه پروانه های ورود موقت و واردات قطعی و موارد مشابه

محاسبه کیل مصرف و استرداد پروانه های وارداتی و تسویه ورود موقت

انجام عملیات مرتبط با ترخیص کالاهای تولید شده در مناطق آزاد و ویژه

بهره وری از امکان ترخیص نسیه 

معیارهای سلکتویته گمرک در سالن و درب خروج برای شرکت های تولیدی

صدور اجازه حمل یکسره کالا در مبادی ورودی

و... برخی از تسهیلات دیگر که تولیدکنندگان می توانند با ثبت نام در این سامانه از آنها بهره ببرند:

تسهیل ورود کالا در مسیرهای سبز و امکان اظهار قبل از ورود و حمل یکسره 

تسهیل انجام تشریفات گمرکی برای تولیدی های مستقر در مناطق ازاد و ویژه 

تسهیل در جابجایی کالا با صدور پته خروجی از انبار تولیدی جهت استعلام نیروهای انتظامی 

برقراری ارتباط موثر بین جامعه دانشگاهی و صنعتی در راستای کمک به نیازهای شرکت های تولیدی 

بهبود فضای کسب و کار شرکت های تولیدی با بهره وری از زیرسامانه بازار به منظور معرفی خدمات و محصولات به تجار داخل و خارج کشور