شرح خبر

اگر در زمان ثبت سفارش، کارت بازرگانی دارای اعتبار بوده اما در زمان ترخیص، اعتبار کارت پایان یافته باشد،

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

 اگر در زمان ثبت سفارش، کارت بازرگانی دارای اعتبار بوده اما در زمان ترخیص، اعتبار کارت پایان یافته باشد، گمرکات موظف هستند با دریافت ۱% ارزش کالا و حقوق ورودی آن به عنوان مالیات علی الحساب، کالا را ترخیص کنند.