شرح خبر

اطلاعات گمرکی

دوشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

اطلاعات گمرکی

برای آگاهی از مراحل و تشریفات ترخیص و صادرات ، سیستم ارزش گذاری گمرکی و تعرفه و همچنین پاسخ سوالات متداول واردکنندگان محترم ، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید:

https://goo.gl/DPYhUs