شرح خبر

دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد

چهارشنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شدجهانگیری،‌ معاون اول رییس جمهور پس از جلسه فوق‌العاده ستاد #اقتصادی دولت:

نرخ ارز برای تمامی فعالیت‌ها ۴٢٠٠ تومان تعیین شدو دلار از فردا با حجم بالا تامین می‌شود

به هرکسی که بخواهد از فردا دلار با قیمت ۴۲۰۰ تومان از طرف بانک مرکزی و صرافی‌های بانکی عرضه می‌شود

از فردا دلاری با قیمتی غیر از ۴۲۰۰ تومان عرضه شود، قاچاق است و مانند کالای قاچاق با عرضه کننده و خریدار برخورد می‌شود