شرح خبر

برنامه جدید گمرک برای حمایت از تولید

پنجشنبه, ۱۹ فروردین ۱۳۹۵

مسعود کرباسیان"در گردهمایی مدیران گمرکات سرسر کشور گفت : واحدهای تولیدی به درب خروج گمرکات معرفی خواهد شد تا تشریفات گمرکی کالا پس از ترخیص به روش حسابرسی پس از ترخیص صورت پذیرد.برنامه جدید گمرک برای حمایت از تولید

کرباسیان گفت: با اجرایی شدن برجام و انجام مبادلات خارجی از طریق سیستم بانکی، بیشتر معاملات با استفاده از ال‌سی انجام خواهد شد و این اسناد ملاک عمل تشریفات گمرکی خواهد بود.

 کرباسیان ادامه داد: برای تشخیص هویت کالا نیز کدهای اظهاری و اطلاعات اظهارنامه و مانیفست الکترونیک مورد تأیید گمرک خواهد بود و شرکت‌های بازرسی نیز هویت کالا را به گمرک اعلام خواهند کرد و گمرک بر اساس مدارک مورد تأیید بانک و اسناد ضمیمه شرکت‌های بازرسی برای ترخیص کالاهای مسیر سبز و زرد اقدام خواهد کرد.

رئیس کل گمرک افزود : هیچ جای دنیا در گمرکات چیزی به اسم ارزیاب نداریم و هویت کالاها از سوی شرکت‌های بازرسی تعیین و به گمرک اعلام می‌شود.

وی با تشکر از زحمات همکاران مثبت شدن تراز تجاری کشور در سال گذشته را دستاوردی بزرگ توصیف کرد. 

کرباسیان گفت : صادرات غیرنفتی ایران در سال 94 برای نخستین بار از واردات فراتر رفت و کارنامه تجارت خارجی کشورمان با 916 میلیون دلار مازاد تجاری بسته شد و ارزش واردات نیز 22 و نیم درصد کاهش یافت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مروری بر کارنامه گمرک در سال گذشته کرد و با بیان اینکه درخصوص سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی قدم‌های بزرگی برداشته شد، افزود : صدور اظهارنامه هوایی و دریایی، مجوزهای الکترونیکی، پرداخت الکترونیکی، قبض انبار و باسکول الکترونیک، کارشناسی متمرکز، سامانه متمرکز ارزش، کد گذاری موبایل، سامانه آنلاین آمار تجارت خارجی، الکترونیکی شدن ترانزیت، بن بیمه الکترونیک و الکترونیکی شدن دیگر فعالیت‌ها ازجمله دستاوردهای مهم گمرک در یک سال اخیر است.