اخذ مجوزهای وارداتی و صادراتی

ورود کالا به کشور و یا صدور کالا از کشور مستلزم اخذ مجوزهائی است که بنابر نوع و تعرفه کالا می تواند بسیار متنوع باشد و هنگام ثبت سفارش ، توسط کارشناسان وزارت بازرگانی کنترل می گردند.

برخی از مجوزهای مورد نیاز متناسب با تعرفه کالا بشرح زیر هستند:

- انرژی اتمی

- بهداشت

- عدم ساخت وزارت صنایع

- قرنطینه و کشاورزی

- مخابرات

- استاندارد

- ارشاد

بدلیل پیچیدگی مراحل اخذ مجوزها ، زمان مورد نیاز و مراجعات احتمالی مکرر به سازمان های مجوز دهنده و صرفه جوئی در وقت و هزینه مشتری ، شرکت کارورزمهر آمادگی دارد مجوزهای مورد نیاز را با استفاده از پرسنل زبده خود ابتیاع نماید.

از خدمات جانبی دیگر قابل ارائه شرکت کارورزمهر  ، می توان به اخذ مجوزهای لازم ورود ، ثبت سفارش ، ترانزیت ، ورود موقت ، خروج موقت ، ترخیص کالا و صادرات نام برد.