صادرات کالا

چنانچه شما قصد صدور کالای خود را با یکی از روش های هوائی ، زمینی و دریایی داشته باشید ، می توانید از تخصص بی شمار شرکت کارورزمهر در این زمینه استفاده نمائید. 

بنابر درخواست شما خدمات ذیل نیز بطور رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت:

- مکاتبات خارجی

- هماهنگی حمل و نقل

- صدور اسناد حمل و مورد نیاز

تشریفات صادرات کالا

کدینگ (اخذ نام کاربری و رمز ورود)

اظهار الکترونیکی

ورود کالا به اماکن گمرکی جهت توزین و در صورت نیاز تخلیه در انبار

مراجعه به سرویس ارزیابی بابت :

- کارشناس احراز (بررسی اسناد بصورت سیستمی تایید و تخصیص کارشناس به صورت سیستمی و ارجاع به کارشناس صادرات

- کارشناس صادرات (رویت و بررسی اسناد بصورت سیستمی و تایید جهت تعیین مسیر ارزیابی توسط سیستم

اگر مسیر قرمز تعیین شود:

- بررسی اسناد

- ارزیابی فیزیکی کالا(درصورا ارزیابی در محل ، اعزام ارزیاب به محل انبار اختصاصی صاحب کالا)

- پلمپ وسیله حمل 

- ارجاع به کارشناس

اگر مسیر زرد تعیین شود:

- بررسی و کنترل اسناد در صورت نیاز ارسال به آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت و پلمپ وسیله حمل و ارجاع به کارشناس

صندوق 

- ارائه شناسه پرداخت وجوه واریزی (دیماند ، پلمپ و عوارض)

- صدور اخذ رسید پرداختی

- صدور پروانه 

- ارجاع به کارشناس

درب خروج

- پلمپ کامیون های حامل پروانه های مسیر سبز

- صدور اجازه بارگیری کالاهای تخلیه شده در انبار پس از اخذ پروانه صادراتی

- کنترل خروج از کشور از طریق سامانه تجارت خارجی

- اجازه خروج کامیون های حامل کالاهای صادراتی در گمرک

گمرک مرز خروج

- کنترل پلمپ و کالا در صورت نیاز

- ثبت اطلاعات خروج در سیستم تجارت خارجی و اجازه خروج از مرز

از خدمات جانبی دیگر قابل ارائه شرکت کارورزمهر  ، می توان به اخذ مجوزهای لازم ورود ، ثبت سفارش ، ترانزیت ، ورود موقت ، خروج موقت ، ترخیص کالا و صادرات نام برد.